Zebrania Grup Członkowskich Warszawskiego Banku Spółdzielczego – 2023 rok

Zarząd Warszawskiego Banku Spółdzielczego informuje, że Zebrania Grup Członkowskich Warszawskiego Banku Spółdzielczego odbędą się w następujących terminach:

 

Grupa Zasięg Data Godzina Miejsce
 Grupa I   Warszawa Mokotów, Bielany, Marki, Radzymin, Gocław, Ursynów, Kobyłka, Tarchomin, Tłuszcz, Ciechanów  10 maja 2023 r.  16:00  Warszawski Bank   Spółdzielczy,
ul. Fieldorfa 5A,
 03-984 Warszawa
 Grupa II   Babice Stare Babice, Jelonki  9 maja 2023 r.  16:00  Warszawski Bank   Spółdzielczy Oddział
 w Starych Babicach,
 ul. Warszawska 189,
 05-082 Babice Nowe
 Grupa III
 Kampinos
Kampinos, Błonie  8 maja 2023 r.  14:00  Zespół Rekreacyjno-   Sportowy w   Kampinosie,
 Kampinos A 30A,
 05-085 Kampinos
 Grupa IV   Brochów Brochów  8 maja 2023 r.  17:00 Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów

 

Planowany porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie spraw, które będą stanowić przedmiot obrad Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego w dniu 2 czerwca 2023 roku w tym między innymi:
  – sprawozdanie Zarządu z działalności Warszawskiego Banku Spółdzielczego oraz sprawozdanie finansowe Warszawskiego Banku Spółdzielczego wraz ze sprawozdaniem niezależnego   biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Warszawskiego Banku Spółdzielczego za 2022 rok,
  – propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok,
  – sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego za 2022 rok,
  – propozycja oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie może zaciągnąć Zarząd Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
  – kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Warszawskiego Banku Spółdzielczego na lata 2023-2024,
  – ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2022 rok w Warszawskim Banku Spółdzielczym,
  – ocena funkcjonowania polityki wynagradzania w Warszawskim Banku Spółdzielczym w roku 2022.
 1. Dyskusja – zgłaszanie wniosków.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie Zebrania.

 

Zebranie Grup Członkowskich jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków.

Powrót do Aktualności