Lokaty dla Firm

Lokaty Terminowe

Bank oferuje następujące lokaty terminowe:
lokaty oprocentowanie
Stopa zmienna Stopa zmienna

lokata otwarta poprzez bankowość elektroniczną

14 – dniowe 0,01% 0,05%
1 – miesięczna 0,05% 0,08%
2 – miesięczna 0,08% 0,20%
3 – miesięczna 0,10% 0,25%
4 – miesięczna 0,18% 0,35%
5 – miesięczna 0,20% 0,40%
6 – miesięczna 0,28% 0,55%
9 – miesięczna 0,35% 0,65%
12 – miesięczna 0,55% 0,70%
24 – miesięczna 0,70% 0,90%
36 – miesięczna 0,85% 0,95%

Odsetki od lokat terminowych utrzymywanych przez cały okres umowny przysługują odsetki obliczone według stóp procentowych obowiązujących w okresie umownym, właściwych dla terminu i wysokości zadeklarowanej kwoty. Uzyskane po upływie zadeklarowanego okresu utrzymywania lokaty odsetki, dopisywane są lokaty terminowej lub do rachunku bieżącego – decyzję podejmuje klient banku.
Jeśli posiadacz konta nie zlikwiduje lokaty po upływie przewidzianego terminu, może ulec ona przedłużeniu na kolejny taki sam okres umowny.

Lokaty mogą być również zawierane w walutach wymienialnych EUR oraz USD:
lokaty EUR USD
1 – miesięczna 0,01% 0,05%
3 – miesięczna 0,03% 0,10%
6 – miesięczna 0,05% 0,15%
12 – miesięczna 0,10% 0,25%