Lokaty dla Firm

Lokaty Terminowe

Bank oferuje następujące lokaty terminowe:
lokaty oprocentowanie
14 – dniowe 0,10%
1 – miesięczna 0,75%
2 – miesięczna 1,15%
3 – miesięczna 1,20%
4 – miesięczna 1,30%
5 – miesięczna 1,40%
6 – miesięczna 1,50%
9 – miesięczna 1,60%
12 – miesięczna 1,80%
24 – miesięczna 1,82%
36 – miesięczna 1,85%

Odsetki od lokat terminowych utrzymywanych przez cały okres umowny przysługują odsetki obliczone według stóp procentowych obowiązujących w okresie umownym, właściwych dla terminu i wysokości zadeklarowanej kwoty. Uzyskane po upływie zadeklarowanego okresu utrzymywania lokaty odsetki, dopisywane są lokaty terminowej lub do rachunku bieżącego – decyzję podejmuje klient banku.
Jeśli posiadacz konta nie zlikwiduje lokaty po upływie przewidzianego terminu, może ulec ona przedłużeniu na kolejny taki sam okres umowny.

Lokaty mogą być również zawierane w walutach wymienialnych EUR oraz USD:
lokaty EUR USD
1 – miesięczna 0,05% 0,05%
3 – miesięczna 0,10% 0,15%
6 – miesięczna 0,15% 0,25%
12 – miesięczna 0,35% 0,50%