TRYB ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRZEPISÓW Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

TRYB ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ PRZEPISÓW Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

Skrzynka e-mailowa  aml@bankwbs.pl służy do anonimowego zgłaszania przez pracowników Banku lub przez inne osoby wykonujące czynności na rzecz Banku rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.