ZASTRZEŻENIA PRAWNE

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Warszawski Bank Spółdzielczy informuje, że dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego są aktualne na dzień zamieszczenia i nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w tym usług czynności bankowych a służą tylko i wyłącznie celom informacyjnym.

Warszawski Bank Spółdzielczy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości czy w części, informacji zawartych na niniejszej stronie, bez uprzedzenia.

Otrzymując dostęp do stron niniejszego serwisu internetowego i stron z nim zlinkowanych, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być narażone na ingerencję osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.