Aktualne stawki WIBOR

Listopad 2019

WIBOR

Średni WIBOR 1M wyniósł Średni WIBOR 3M wyniósł

1.64
1.72

WIBID

Średni WIBID 1M wyniósł Średni WIBID 3M wyniósł

1,44
1,52