Aktualne stawki WIBOR

Aktualne stawki referencyjne

WIBOR
WIBID
średni z miesiąca kwietnia
od 01.05.2024 r. do dnia 31.05.2024 r.
średni z miesiąca kwietnia
od 01.05.2024 r. do dnia 31.05.2024 r.
WIBOR 1M wynosi 5,84% WIBID 1M wynosi 5,64%
WIBOR 3M wynosi 5,86%
średni z miesiąca marca
od 01.04.2024 r. do dnia 30.04.2024 r.
średni z miesiąca marca
od 01.04.2024 r. do dnia 30.04.2024 r.
WIBOR 1M wynosi 5,85%
WIBID 1M wynosi 5,65%
WIBOR 3M wynosi 5,86%  

Stawka WIBOR 3M (średniomiesięczny) obowiązująca w II kwartale 2024r. w Warszawskim Banku Spółdzielczym wynosi 5,86%
Stawka WIBOR 3M (na dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie kwartału kalendarzowego tj. 28.03.2024r.) obowiązująca w II kwartale 2024r. w Warszawskim Banku Spółdzielczym wynosi 5,87%


EURIBOR
EURIBOR 3M na dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie kwartału kalendarzowego tj. 28.03.2024 r. (obowiązuje od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r.)
wynosi 3,892%


Stopa referencyjna NBP wynosi 5,75% (od 05.10.2023 r.)