Aktualne stawki WIBOR

Aktualne stawki referencyjne

WIBOR

Średni WIBOR 1M wyniósł Średni WIBOR 3M wyniósł

1.63
1.71

WIBID

Średni WIBID 1M wyniósł Średni WIBID 3M wyniósł

1,43
1,51