Aktualne stawki WIBOR

Aktualne stawki referencyjne

WIBOR
WIBID
średni z miesiąca grudnia
Od dnia 01.01.2023 r. do 31.01.2023 r.
średni z miesiąca grudnia
Od dnia 01.01.2023 r. do 31.01.2023 r.
WIBOR 1M wynosi 6,98% WIBID 1M wynosi  6,78%
WIBOR 3M wynosi 7,11%  
średni z miesiąca listopada
Od dnia 01.12.2022 r. do 31.12.2022 r.
średni z miesiąca listopada
Od dnia 01.12.2022 r. do 31.12.2022 r.
WIBOR 1M wynosi 7,03% WIBID 1M wynosi  6,83%
WIBOR 3M wynosi 7,43%

Stawka WIBOR 3M (średniomiesięczny) obowiązująca w I kwartale 2023r. w Warszawskim Banku Spółdzielczym wynosi 7,29%
Stawka WIBOR 3M (na dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie kwartału kalendarzowego tj. 29.12.2022r.) obowiązująca w I kwartale 2023r. w Warszawskim Banku Spółdzielczym wynosi 7,02%


Stopa referencyjna NBP wynosi 6,75% (od 08.09.2022 r.)