Aktualne stawki WIBOR

Aktualne stawki referencyjne

WIBOR
WIBID
Od dnia 01.05.2020 r.
WIBOR 1M wynosi
0,79 Od dnia 01.05.2020 r.
WIBID 1M wynosi
0,59
Od dnia 01.05.2020 r.
WIBOR 3M wynosi
0,83

Kwartalna stawka WIBOR 3M wynosi 1,62 obowiązująca w II kwartale 2020 r.