Aktualne stawki WIBOR

Aktualne stawki referencyjne

WIBOR
WIBID
średni z miesiąca listopada

Od dnia 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r.
WIBOR 1M wynosi 0,20

WIBOR 3M wynosi 0,22

 

średni z miesiąca listopada

Od dnia 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r.
WIBID 1M wynosi 0,00
średni z miesiąca grudnia
Od dnia 01.01.2021 r. do 31.01.2021 r.
WIBOR 1M wynosi 0,20

WIBOR 3M wynosi 0,21

 

średni z miesiąca grudnia

Od dnia 01.01.2021 r. do 31.01.2021 r.
WIBID 1M wynosi 0,00

 

 

Stawka WIBOR 3M obowiązująca w I kwartale 2021 r. w WBS Banku wynosi 0,22