Aktualne stawki WIBOR

Aktualne stawki referencyjne

WIBOR
WIBID
średniomiesięczny z miesiąca czerwca

Od dnia 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r.
WIBOR 1M wynosi 0,24

WIBOR 3M wynosi 0,27

 

średniomiesięczny z miesiąca czerwca

Od dnia 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r.
WIBID 1M wynosi 0,04

 

 

średniomiesięczny z miesiąca lipca

Od dnia 01.08.2020 r. do 31.08.2020 r.
WIBOR 1M wynosi 0,23

WIBOR 3M wynosi 0,25

średniomiesięczny z miesiąca lipca

Od dnia 01.08.2020 r. do 31.08.2020 r.
WIBID 1M wynosi 0,03

 

Kwartalna stawka WIBOR 3M obowiązująca w III kwartale 2020 r. wynosi 0,59