Aktualne stawki WIBOR

Aktualne stawki referencyjne

WIBOR
WIBID
średni z miesiąca sierpnia
Od dnia 01.09.2021 r. do 30.09.2021 r.
średni z miesiąca sierpnia
Od dnia 01.09.2021 r. do 30.09.2021 r.
WIBOR 1M wynosi 0,18 WIBID 1M wynosi 0,02
WIBOR 3M wynosi 0,21  
średni z miesiąca września
Od dnia 01.10.2021 r. do 31.10.2021 r.
średni z miesiąca września
Od dnia 01.10.2021 r. do 31.10.2021 r.
WIBOR 1M wynosi 0,18 WIBID 1M wynosi – 0,02
WIBOR 3M wynosi 0,24

Stawka WIBOR 3M obowiązująca w IV kwartale 2021 r.

w Warszawskim Banku Spółdzielczym wynosi 0,22