Aktualne stawki WIBOR

Aktualne stawki referencyjne

WIBOR
WIBID
średni z miesiąca stycznia
od 01.02.2024 r. do dnia 29.02.2024 r.
średni z miesiąca stycznia
od 01.02.2024 r. do dnia 29.02.2024 r.
WIBOR 1M wynosi 5,85% WIBID 1M wynosi 5,65%
WIBOR 3M wynosi 5,87%
średni z miesiąca grudnia
od 01.01.2024 r. do dnia 31.01.2024 r.
średni z miesiąca grudnia
od 01.01.2024 r. do dnia 31.01.2024 r.
WIBOR 1M wynosi 5,83% WIBID 1M wynosi 5,63%
WIBOR 3M wynosi 5,85%  

Stawka WIBOR 3M (średniomiesięczny) obowiązująca w I kwartale 2024r. w Warszawskim Banku Spółdzielczym wynosi 5,76%
Stawka WIBOR 3M (na dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie kwartału kalendarzowego tj. 28.12.2023r.) obowiązująca w I kwartale 2024r. w Warszawskim Banku Spółdzielczym wynosi 5,87%


EURIBOR
EURIBOR 3M na dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie kwartału kalendarzowego tj. 28.12.2023 r. (obowiązuje od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.)
wynosi 3,8930%


Stopa referencyjna NBP wynosi 5,75% (od 05.10.2023 r.)