Aktualne stawki WIBOR

Aktualne stawki referencyjne

WIBOR
WIBID
średni z miesiąca czerwca
Od dnia 01.05.2021 r. do 31.05.2021 r.
średni z miesiąca czerwca
Od dnia 01.05.2021 r. do 31.05.2021 r.
WIBOR 1M wynosi 0,18 WIBID 1M wynosi 0,01
WIBOR 3M wynosi 0,21  
średni z miesiąca lipca
Od dnia 01.06.2021 r. do 30.06.2021 r.
średni z miesiąca lipca
Od dnia 01.06.2021 r. do 30.06.2021 r.
WIBOR 1M wynosi 0,18 WIBID 1M wynosi – 0,02
WIBOR 3M wynosi 0,21

Stawka WIBOR 3M obowiązująca w II kwartale 2021 r.

w WBS Banku wynosi 0,21