Aktualne stawki WIBOR

Aktualne stawki referencyjne

WIBOR
WIBID
średni z miesiąca sierpnia
od 01.09.2023 r. do dnia 30.09.2023 r.
średni z miesiąca sierpnia
od 01.09.2023 r. do dnia 30.09.2023 r.
WIBOR 1M wynosi 6,81% WIBID 1M wynosi 6,61%
WIBOR 3M wynosi 6,69%
średni z miesiąca lipca
od 01.08.2023 r. do dnia 31.08.2023 r.
średni z miesiąca lipca
od 01.08.2023 r. do dnia 31.08.2023 r.
WIBOR 1M wynosi 6,86%
WIBID 1M wynosi 6,66%
WIBOR 3M wynosi 6,81%
 

Stawka WIBOR 3M (średniomiesięczny) obowiązująca w III kwartale 2023r. w Warszawskim Banku Spółdzielczym wynosi 6,90%
Stawka WIBOR 3M (na dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie kwartału kalendarzowego tj. 29.06.2023r.) obowiązująca w III kwartale 2023r. w Warszawskim Banku Spółdzielczym wynosi 6,90%


EURIBOR
EURIBOR 3M na dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie kwartału kalendarzowego tj. 29.06.2023 r. (obowiązuje od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r.)
wynosi 3,5359%


Stopa referencyjna NBP wynosi 6,00% (od 07.09.2023 r.)