Aktualne stawki WIBOR

Aktualne stawki referencyjne

WIBOR
WIBID
średni z miesiąca sierpnia

Od dnia 01.09.2020 r. do 30.09.2020 r.
WIBOR 1M wynosi 0,20

WIBOR 3M wynosi 0,23

 

średni z miesiąca sierpnia

Od dnia 01.09.2020 r. do 30.09.2020 r.
WIBID 1M wynosi 0,00

 

 

średni z miesiąca września

Od dnia 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r.
WIBOR 1M wynosi 0,20

WIBOR 3M wynosi 0,23

 

średni z miesiąca września

Od dnia 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r.
WIBID 1M wynosi 0,00

 

 

Stawka WIBOR 3M obowiązująca w IV kwartale 2020 r. w WBS Banku wynosi 0,24