Aktualne stawki WIBOR

Aktualne stawki referencyjne

WIBOR
WIBID
średni z miesiąca lutego
Od dnia 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r.
średni z miesiąca lutego
Od dnia 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r.
WIBOR 1M wynosi 6,89% WIBID 1M wynosi 6,69%
WIBOR 3M wynosi 6,93%
średni z miesiąca stycznia
Od dnia 01.02.2023 r. do 28.02.2023 r.
średni z miesiąca stycznia
Od dnia 01.02.2023 r. do 28.02.2023 r.
WIBOR 1M wynosi 6,90% WIBID 1M wynosi  6,70%
WIBOR 3M wynosi 6,95%  

Stawka WIBOR 3M (średniomiesięczny) obowiązująca w I kwartale 2023r. w Warszawskim Banku Spółdzielczym wynosi 7,29%
Stawka WIBOR 3M (na dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie kwartału kalendarzowego tj. 29.12.2022r.) obowiązująca w I kwartale 2023r. w Warszawskim Banku Spółdzielczym wynosi 7,02%


EURIBOR
EURIBOR 3M na dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie kwartału kalendarzowego tj. 29.12.2022 r. (obowiązuje od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.)
wynosi 2,18%


Stopa referencyjna NBP wynosi 6,75% (od 08.09.2022 r.)