Aktualne stawki WIBOR

Aktualne stawki referencyjne

WIBOR
WIBID
średni z miesiąca lutego
Od dnia 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r.
średni z miesiąca lutego
Od dnia 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r.
WIBOR 1M wynosi 0,19 WIBID 1M wynosi 0,01
WIBOR 3M wynosi 0,21  
średni z miesiąca marca
Od dnia 01.04.2021 r. do 30.04.2021 r.
średni z miesiąca marca
Od dnia 01.04.2021 r. do 30.04.2021 r.
WIBOR 1M wynosi 0,19 WIBID 1M wynosi – 0,01
WIBOR 3M wynosi 0,21

Stawka WIBOR 3M obowiązująca w II kwartale 2021 r.

w WBS Banku wynosi 0,21