Aktualne stawki WIBOR

Aktualne stawki referencyjne

WIBOR
WIBID
średni z miesiąca marca
Od dnia 01.04.2022 r. do 30.04.2022 r.
średni z miesiąca marca
Od dnia 01.04.2022 r. do 30.04.2022 r.
WIBOR 1M wynosi 3,69 WIBID 1M wynosi  3,49
WIBOR 3M wynosi 4,27  
średni z miesiąca kwietnia
Od dnia 01.05.2022 r. do 31.05.2022 r.
średni z miesiąca kwietnia
Od dnia 01.05.2022 r. do 31.05.2022 r.
WIBOR 1M wynosi 4,75 WIBID 1M wynosi  4,55
WIBOR 3M wynosi 5,48

Stawka WIBOR 3M obowiązująca w II kwartale 2022 r.

w Warszawskim Banku Spółdzielczym wynosi 3,50