aktywa-do-zbycia

Aktywa do zbycia

Warszawski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Warszawie informuje o możliwości nabycia poniższych nieruchomości :

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z 7 działek gruntu mogących stanowić odrębne nieruchomości z udziałami w drodze wewnętrznej, będąca przedmiotem prawa własności. Nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej ulicy Waflowej i ul. Rosochatej, przez działki nr 22, 110 i 103, stanowiące drogę dojazdową szerokości około 9m (własność M. st. Warszawy) Niezabudowane działki gruntu położone w Warszawie, ul. Waflowa, dzielnica Wilanów nr ew. 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 76/4, 76/5, 76/6 o łącznej pow. 18 003 m²  z obrębu 1-06-87 oraz udział 6/8 w działce 76/1 stanowiącej drogę wewnętrzną wydzieloną. Księga wieczysta dla działek: Nr WA2M/00430190/2 oraz dla działki drogowej nr 76/1 KW Nr WA2M/00501577/8, prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, Wydział Ksiąg Wieczystych, Dla obszaru nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania, w suikzp są to tereny zieleni urządzonej z udziałem terenów sportu i rekreacji z PBC min. 70%  (oznaczenie ZP2).

 

 • Nieruchomość gruntowa stanowiąca niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 14 z obrębu 1-06-42, o powierzchni 1,6073 ha. Nieruchomość znajduje się w Warszawie w dzielnicy Wilanów, w rejonie skrzyżowania ul. Ruczaj i ul. Pałacowej. Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą KW nr WA2M/00198099/5.

 

 • „Niezabudowane działki gruntu o łącznej powierzchni 9,7252 ha położone w miejscowości Sobienie Biskupie, gm. Sobienie Jeziory, pow. Otwocki na terenie Sobienie Królewskie Golf and Country Club.
 1. 20 działek ewidencyjnych od nr 1037/39 do nr 1042/25 o łącznej powierzchni 1,2246 ha przeznaczone pod usługi rekreacji z dopuszczeniem budownictwa jednorodzinnego; ujawnione w KW nr SI1G/00073418/4.
 2. 98 działek ewidencyjnych od nr 1036/46 do nr 767/63 o łącznej powierzchni 5,5999 ha przeznaczone pod usługi rekreacji z dopuszczeniem budownictwa jednorodzinnego; ujawnione w KW nr SI1G/00076335/9,
 3. 17 działek ewidencyjnych od nr 767/46 do nr 767/53 o łącznej powierzchni 1,3587 ha przeznaczone pod usługi rekreacji z dopuszczeniem budownictwa jednorodzinnego; ujawnione w nr SI1G/00082722/4.
 4. Działka ew. nr 1038/8 o powierzchni 0,1540 ha przeznaczona na cele usług sportu i rekreacji ujawniona w KW nr SI1G/00075723/9,
 5. Działka ew. nr 1038/9 o powierzchni 0,1532 ha przeznaczona na cele usług sportu i rekreacji ujawniona w KW nr SI1G/00075724/6,
 6. Działki ew. nr 1038/5, 1038/6, 1038/7, 1038/10 o łącznej powierzchni 0,7536 ha przeznaczona na cele usług sportu i rekreacji ujawniona w KW nr SI1G/00074266/0
 7. Działki ew. nr 1038/2, 1038/3, 1038/4 o łącznej powierzchni 0,4812 ha przeznaczona na cele usług , sportu i rekreacji ujawniona w KW nr SI1G/00077496/2.

 

Dla nieruchomości wymienionych w pkt. 1,2,3 została wydana decyzja nr 1647/2010 z dnia 30.12.2010 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę osiedla 83 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, bungalowów oraz bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe do każdego budynku.

Dla nieruchomości wymienionych w pkt. 4-7 została wydana decyzja nr 1434P/08 z dnia 09.10.2008 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę zespołu zabudowy rekreacyjnej Sobienie II”.

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana o łącznej powierzchni 5,2069 ha, położona w miejscowości Sobienie Biskupie, gmina Sobienie Jeziory, powiat otwocki.
 1. Działki ew. nr 843/3, 844/7, 844/8, 844/9, 844/10, 844/11, 844/12, 844/13, 844/14, 844/15, 844/16, 845/2 o łącznej powierzchni 1,5680 ha przeznaczone na cele usług sporu i rekreacji, ujawnione w KW nr SI1G/00082722/4,
 2. Działka ew. nr 1038/11 o pow. 1,0080 ha ujawniona w KW nr SI1G/00077496/2, przeznaczona na cele usług sportu i rekreacji,
 3. Działki ew. nr 843/4 i 837/4 o pow. 2,6309 ha przeznaczone na cele usług sportu i rekreacji, stanowiące część pola golfowego, ujawnione w KW nr SI1G/00073497/1.

Dla nieruchomości wymienionych w pkt. 1,2,3 została wydana decyzja nr 1434p/08 z dnia 09.10.2008 r. zatwierdzająca projekt budowlany na budowę zespołu zabudowy rekreacyjnej Sobienie II.

 

 • „Nieruchomość gruntowa nr 32 z obrębu 1-05-33 o powierzchni 1 160 m2 zabudowana budynkiem usługowym 3 – kondygnacyjnym z garażem wielostanowiskowym w podziemiu o p.u. 2 128,07 m2, położona w Warszawie przy ul. Wiertniczej 128.

Nieruchomość wynajmowana. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW nr WA2M/00095076/6 przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie. .

 

 • Działka ew. nr 89 obręb 2-03-19, położonej w Warszawie w dzielnicy Ochota, , ulica Altowa 28 ma obszar 385 mkw. stanowi grunt o kształcie prostokąta. Na nieruchomości wybudowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowej, segment skrajny, posiada 3 kondygnacje naziemne i 1 podziemną, o pow. zabudowy 133,0 mkw. I o powierzchni użytkowej 186,50 mkw. Nieruchomość wynajmowana. Dla nieruchomości została założona  KW nr WA1M/00358880/0 prowadzona przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa.

 

 • Prawo własności działki ew. nr 84 położonej w Warszawie, w dzielnicy Wesoła, obręb 8-07-10, ulica Jaspisowa 1 ma obszar 293 mkw. i stanowi grunt o kształcie trapezu. Na nieruchomości wybudowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowej, segment skrajny o powierzchni zabudowy 70,0 mkw. i o powierzchni użytkowej 167,28 mkw. Dla przedmiotowej nieruchomości została założona KW nr WA6M/00364198/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

 • Nieruchomość lokalowa, stanowiąca samodzielny lokal mieszkalny nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Bończyka nr 2B o powierzchni użytkowej 44,00 m2, usytuowany na czwartym piętrze budynku składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i wc. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,38 m2. Budynek wzniesiony w latach 70-80 ( tzw. wielka płyta) w dobrym stanie technicznym, elewacja po termomodernizacji. Z własnością tego lokalu mieszkalnego związany jest udział 238/10000 w nieruchomości wspólnej. KW nr OP1K/00056965/0.

 

 • Nieruchomość lokalowa, stanowiąca samodzielny lokal mieszkalny nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Bończyka nr 2B o powierzchni użytkowej 33,81 m2, usytuowany na trzecim piętrze budynku, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i wc. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 1,82 m2. Budynek wzniesiony w latach 70-80 ( tzw. wielka płyta) w dobrym stanie technicznym, elewacja po termomodernizacji. Z własnością tego lokalu mieszkalnego związany jest udział 182/10000 w nieruchomości wspólnej. KW nr OP1K/00056966/7.

 

 • Działka nr ewidencyjny 9 obręb 29 w Wołominie przy ulicy Wileńska 41 o powierzchni 2 715 m2, zabudowanej zespołem budynków usługowych o łącznej powierzchni użytkowej 1 216,73 m2.

– budynek usługowo-biurowy o pow. użytkowej 213,63 m2,

– budynek handlowo-usługowy o pow. użytkowej. 511,71 m2,

– budynek handlowo-usługowy ze stacją transformatorową o pow. użytkowej 357,56 m2;

– budynek magazynowy o pow. użytkowej 133,83 m2.

Dla nieruchomości prowadzona jest  KW nr WA1W/00025701/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych

 

 • Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ew. nr 36/23 o powierzchni 8 394 mkw. Położona w Dybów Kolonia przy ulicy Korczaka 74, gminie Radzymin. Na nieruchomości wybudowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy 133 mkw. I powierzchni użytkowej 197,08 mkw. Dodatkowo na nieruchomości znajduje się budynek usługowy, magazynowy z częścią socjalno-biurową o łącznej powierzchni zabudowy 1 371 mkw. i łącznej powierzchni użytkowej 1 369,81 mkw. Przedmiotowe budynki wybudowane zostały w zabudowie zwartej i stanowią jedną bryłę. Dla nieruchomości urządzona jest KW nr WA1W/00092110/7 prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego w Wołominie.

 

 • Działka ew. nr 38/1 ma obszar 4,78ha, działka ew. nr 53 obszar 1,14ha, położone w miejscowości Elżbietów, zaś działka ew. nr 100/1 obszar 0,09ha położona w miejscowości Ochodne gmina Trojanów w powiecie garwolińskim. Działki są przeznaczone na działalność rolniczą. Łączna powierzchnia działek wynosi 6,01ha. Przedmiotowa część wsi Elżbietów i Ochodne nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Trojanów.
 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana, którą stanowi działka nr 11/4 z obrębu 0017 Nietrzanowo o powierzchni 13,2805 ha, , położonej w Nietrzanowie, gmina Środa Wielkopolska, powiat śródzki, woj.. Wielkopolskie. Struktura gruntów to w zdecydowanej większości grunty orne: 12,5110 ha (RV,RVI,RIVa,RIVb) a reszta to grunty rolne zabudowane i grunty zadrzewione i zakrzewione. Na ruchomości nie znajdują się żadne zabudowania a siedlisko rolne jest zarośnięte. W otoczeniu dominują grunty niezabudowane, uprawiane rolniczo oraz rozproszona zabudowa siedliskowa. Dla przedmiotowej nieruchomości urządzona jest KW PO1D/00024865/7, którą prowadzi Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

 • Nieruchomość gruntowa składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 24/1 położona w Warszawie w dzielnicy Wola, przy ulicy Prymasa Tysiąclecia 81A, o łącznej powierzchni 450 m2, KW WA4M/00403436/5. Działka nr 24/1 zabudowana jest budynkiem Handlowo-usługowym trzykondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 563,45 m2.

 

 • Działka gruntu, oznaczona nr ewidencyjnym 164/2 o obszarze 2 186 m2, zabudowana dwiema podziemnymi kondygnacjami garażu wielostanowiskowego, stanowiącego część planowanego budynku handlowo-usługowego o docelowej powierzchni netto 9.361 m2. Nieruchomość położona jest w obrębie 43 miasta i gminy Otwock, przy Pl. Niepodległości 2. KW WA1O/00055546/5.

 

 • Nieruchomość gruntowa stanowiąca zabudowaną działkę ewidencyjną nr 24 z obrębu 3-11-02 przy ul. Trakt Lubelski 404, dzielnica Wawer, m. st. Warszawa, o powierzchni 1.231 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA6M/00423006/2. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowo – handlowym o powierzchni użytkowej 579,6 m2, budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 319,36 m2 oraz ogrodzeniem prefabrykowanym z bramą wjazdową o łącznej powierzchni 102 mb, ogrodzeniem z siatki stalowej 60 mb, teren utwardzony jest kostką betonową o powierzchni 600 m2.

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę ewidencyjną nr 36/15 z obrębu nr 18 Wejdyki  gm. Ryn powiat giżycki o powierzchni 0,4495 ha o przeznaczeniu rolnym (PS – Pastwiska Trwałe), dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr OL1G/00046991/2.

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki ewidencyjne o numerach 36/3, 36/4, 36/6, 36/7, 36/8 z obrębu nr 18 Wejdyki  gm. Ryn powiat giżycki o łącznej powierzchni 1,9393 ha o przeznaczeniu rolnym (PS – Pastwiska Trwałe i R – Grunty Orne), dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr OL1G/00046743/9.

 

Kontakt ze strony Warszawskiego Banku Spółdzielczego – Dariusz Zieliński tel. kom 519 348 902; adres email : dariusz.zielinski@bankwbs.pl.