aktywa-do-zbycia

Aktywa do zbycia

Warszawski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Warszawie informuje o możliwości nabycia poniższych nieruchomości:

 • Niezabudowane działki gruntu położone przy ul. Waflowej w Warszawie, dzielnica Wilanów o numerach ewidencyjnych: 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 76/4, 76/5, 76/6, mogące stanowić odrębne nieruchomości, o łącznej powierzchni 18.003 m²  z obrębu 1-06-87 nr KW WA2M/00430190/2 oraz udział 6/8 w działce 76/1 stanowiącej wydzieloną drogę wewnętrzną nr KW WA2M/00501577/8. Nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej ulicy Waflowej i ul. Rosochatej, przez działki nr 22, 110 i 103, stanowiące drogę dojazdową szerokości około 9 m (własność m.st. Warszawy). Dla niniejszych działek nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w SUiKZP są to tereny zieleni urządzonej z udziałem terenów sportu i rekreacji z PBC min. 70%  (oznaczenie ZP2).
 • Niezabudowane działki gruntu o łącznej powierzchni 12,3012 ha położone
  w miejscowości Sobienie Biskupie, gm. Sobienie Jeziory, pow. otwocki:
  1. 20 działek ewidencyjnych od nr 1037/39 do nr 1042/25 o łącznej powierzchni 1,2246 ha przeznaczone pod usługi rekreacji z dopuszczeniem budownictwa jednorodzinnego; ujawnione w KW nr SI1G/00073418/4.
  2. 98 działek ewidencyjnych od nr 1036/46 do nr 767/63 o łącznej powierzchni 5,5999 ha przeznaczone pod usługi rekreacji z dopuszczeniem budownictwa jednorodzinnego; ujawnione w KW nr SI1G/00076335/9,
  3. 17 działek ewidencyjnych od nr 767/37 do nr 767/53 o łącznej powierzchni 1,3587 ha przeznaczone pod usługi rekreacji z dopuszczeniem budownictwa jednorodzinnego; ujawnione w nr SI1G/00082722/4.
  4. Działka ew. nr 1038/8 o powierzchni 0,1540 ha przeznaczona na cele usług sportu
   i rekreacji ujawniona w KW nr SI1G/00075723/9,
  5. Działka ew. nr 1038/9 o powierzchni 0,1532 ha przeznaczona na cele usług sportu
   i rekreacji ujawniona w KW nr SI1G/00075724/6,
  6. Działki ew. nr 1038/5, 1038/6, 1038/7, 1038/10 o łącznej powierzchni 0,7536 ha przeznaczona na cele usług sportu i rekreacji ujawniona w KW nr SI1G/00074266/0
  7. Działki ew. nr 1038/2, 1038/3, 1038/4, 1038/11 o łącznej powierzchni 1,4892 ha przeznaczona na cele usług , sportu i rekreacji ujawniona w KW nr SI1G/00077496/2.
  8. Działki ew. nr 843/3, 844/7, 844/8, 844/9, 844/10, 844/11, 844/12, 844/13, 844/14, 844/15, 844/16, 845/2 o łącznej powierzchni 1,5680 ha przeznaczone na cele usług sporu i rekreacji, ujawnione w KW nr SI1G/00082722/4,

Dla nieruchomości wymienionych w pkt. 1,2,3 została wydana decyzja nr 1647/2010
z dnia 30.12.2010 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę osiedla 83 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, bungalowów oraz bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe do każdego budynku.

Dla nieruchomości wymienionych w pkt. 4-8 została wydana decyzja nr 1434P/08
z dnia 09.10.2008 roku zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę zespołu zabudowy rekreacyjnej Sobienie II.

 • Nieruchomość gruntowa nr 32 z obrębu 1-05-33 o powierzchni 1.160 m2 położona
  w Warszawie przy ul. Wiertniczej 128, zabudowana budynkiem usługowym o łącznej powierzchni użytkowej 2.128,07 m2, o 4 kondygnacjach naziemnych i 1 kondygnacji podziemnej z garażem wielostanowiskowym. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW nr WA2M/00095076/6.
 • Prawo własności działki o numerze ewidencyjnym nr 84 obręb 07-10, położonej przy Jaspisowej 1 w Warszawie, dzielnica Wesoła, o obszarze 293 m2. Na nieruchomości wybudowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowej, segment skrajny o powierzchni zabudowy 70,0 m2 i powierzchni użytkowej 167,28 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA6M/00364198/2.
 • Nieruchomość lokalowa, stanowiąca samodzielny lokal mieszkalny nr 15 przy ul. Bończyka 2B w Kędzierzynie-Koźlu o powierzchni użytkowej 44,00 m2, usytuowany na czwartym piętrze, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i wc. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,38 m2. Budynek wzniesiony w latach 70-80 (tzw. wielka płyta) w dobrym stanie technicznym, elewacja po termomodernizacji. Z własnością tego lokalu mieszkalnego związany jest udział 238/10000 w nieruchomości wspólnej. KW nr OP1K/00056965/0.
 • Nieruchomość lokalowa, stanowiąca samodzielny lokal mieszkalny nr 11 przy ul. Bończyka 2B w Kędzierzynie-Koźlu o powierzchni użytkowej 33,81 m2, usytuowany na trzecim piętrze, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i wc. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 1,82 m2. Budynek wzniesiony w latach 70-80 ( tzw. wielka płyta) w dobrym stanie technicznym, elewacja po termomodernizacji. Z własnością tego lokalu mieszkalnego związany jest udział 182/10000 w nieruchomości wspólnej. KW nr OP1K/00056966/7.
 • Zabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ew. nr 36/23 o powierzchni 8.394 m2, położona przy ulicy Korczaka 74, Dybów Kolonia, gmina Radzymin. Na nieruchomości wybudowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy 133 m2 i powierzchni użytkowej 197,08 m2. Dodatkowo na nieruchomości znajduje się budynek usługowo – magazynowy z częścią socjalno – biurową, stanowiący jedną bryłę, o łącznej powierzchni zabudowy 1.371 m2 i łącznej powierzchni użytkowej 1.369,81 m2. Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowego w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA1W/00092110/7.
 • Nieruchomość gruntowa, którą stanowi działka nr 11/4 z obrębu 0017 Nietrzanowo
  o powierzchni 13,2805 ha, położona w Nietrzanowie gmina Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo Wielkopolskie. Struktura gruntów to w zdecydowanej większości grunty orne (12,5110 ha – RV, RVI, RIVa, RIVb) a reszta to grunty zakrzewione. Na nieruchomości nie znajdują się żadne zabudowania a siedlisko jest zarośnięte. W otoczeniu dominują grunty niezabudowane uprawiane rolniczo oraz rozproszona zabudowa siedliskowa. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PO1D/00024865/7.
 • Prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym 24/1
  o powierzchni 450 m2, położonej przy ulicy Prymasa Tysiąclecia 81A w Warszawie, dzielnica Wola, o łącznej powierzchni 450 m2, wraz z własnością posadowionego na przedmiotowej działce gruntu trzykondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej 563,45 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA4M/00403436/5.
 • Prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym 164/2
  o obszarze 2.186 m2, położonej przy pl. Niepodległości 2 w Otwocku, zabudowanej dwiema podziemnymi kondygnacjami garażu wielostanowiskowego, stanowiącego część planowanego budynku handlowo-usługowego o docelowej powierzchni netto 9.361 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA1O/00055546/5.
 • Zabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną nr 24 z obrębu
  3-11-02 przy ul. Trakt Lubelski 404, dzielnica Wawer, m.st. Warszawa,
  o powierzchni 1.231 m2, zabudowaną budynkiem biurowo – handlowym o powierzchni użytkowej 579,6 m2 oraz budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 319,36 m2 oraz ogrodzeniem prefabrykowanym z bramą wjazdową o łącznej powierzchni 102 mb, ogrodzeniem z siatki stalowej 60 mb. Teren utwardzony jest kostką betonową o powierzchni 600 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA6M/00423006/2.
 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę ewidencyjną nr 36/15 z obrębu nr 18 Wejdyki  gm. Ryn powiat giżycki, o powierzchni 0,4495 ha o przeznaczeniu rolnym (PS – Pastwiska Trwałe), dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr OL1G/00046991/2.
 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działki ewidencyjne o numerach 36/3, 36/4, 36/6, 36/7, 36/8 z obrębu nr 18 Wejdyki  gm. Ryn powiat giżycki, o łącznej powierzchni 1,9393 ha, o przeznaczeniu rolnym (PS – Pastwiska Trwałe i R – Grunty Orne), dla której Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr OL1G/00046743/9.

Kontakt ze strony Warszawskiego Banku Spółdzielczego – Dariusz Zieliński, tel. kom: 519 348 902, adres e-mail: dariusz.zielinski@bankwbs.pl.