Art. 111 oraz 111 b Ustawy Prawo bankowe

Stosownie do art. 111 oraz 111 b Ustawy Prawo bankowe

Warszawski Bank Spółdzielczy

podaje do wiadomości:

iż jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie;

terenem działania Warszawskiego Banku Spółdzielczego jest teren Rzeczpospolitej Polskiej;

informację o przedsiębiorcach, o których mowa w art. 6a ust. 1:

  • Firma „SoftNet” Sp. z o.o. z siedzibą 30-727 Kraków, ul. Pana Tadeusza 8 KRS 0000181332, NIP 678-005-23-74, REGON 350506978 – obsługa IT;
  • AUTOPAY S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6 – KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561 – obsługa płatności z tytułu doładowań kont telefonów PRE-PAID, obsługa płatności natychmiastowych;
  • VerdIT Sp. z o.o. z siedzibą 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 81, – KRS 0000376071, NIP 5272647221, REGON: 142796693 – składanie wniosków w Programie Rodzina 500+, 300+