Polityka prywatności aplikacji WBS MobileNet

  1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji WBS MobileNet.
  2. Login Użytkownika, informacje o producencie oraz modelu urządzenia przesyłane są do Banku podczas procesu parowania w celu jego identyfikacji w systemie bankowości elektronicznej.
  3. Po zakończeniu procesu parowania urządzenia, przechowywana jest na nim nazwa profilu zdefiniowana przez Użytkownika aplikacji.
  4. Transmisja danych pomiędzy aplikacją WBS MobileNet a Bankiem jest w pełni szyfrowana przy użyciu bezpiecznych algorytmów szyfrujących.
  5. Aplikacja WBS MobileNet nie przechowuje i nie przetwarza żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie postronnej identyfikację Użytkownika aplikacji.
  6. W przypadku braku zgody na postanowienia niniejszej polityki prywatności, należy niezwłocznie odinstalować aplikację.