Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

Bank akceptuje zawarte przez klienta ubezpieczenie jako zabezpieczenie ekspozycji kredytowej, jeśli spełnia ono uznawane w Banku minimalne warunki ochrony ubezpieczeniowej, tj.:

  • zakład ubezpieczeń (wystawca polisy) znajduje się na Liście Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez Bank oraz
  • umowa ubezpieczenia spełnia minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej.

Lista Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez WBS Bank

Lista Zakładów Ubezpieczeń akceptowanych przez WBS Bank

Minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej

Minimalne kryteria ochrony ubezpieczeniowej

Pełnomocnictwo Agenta Ubezpieczeniowe

PEŁNOMOCNICTWO COMPENSA

PEŁNOMOCNICTWO GENERALI

PEŁNOMOCNICTWO CONCORDIA

Dokument Informacyjny Agenta Ubezpieczeniowego

Dokument Informacyjny