Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Uwaga na oszustów podszywających się pod pracowników naszego Banku!
Bezpieczna bankowość elektroniczna
Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa
Tryb anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu PPP i FT
System Ochrony Zrzeszenia BPS
Zastrzeżenia prawne
Znak towarowy

 

Informacja z dnia 29 maja 2021 r. Komendy Głównej Policji oraz Związku Banków Polskich (Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa) dot. oszustw internetowych popełnianych na szkodę klientów banków

Ostrzezenie KGP oraz ZBP dla-klientow-bankow-w-zwiazku-z-oszustwami internetowymi