Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza w kadencji 2022 – 2026

Rafał Balina – Przewodniczący
Adam Konarski – Zastępca Przewodniczącego
Elżbieta Nitek – Sekretarz
Arkadiusz Domarecki – oddelegowany przez Radę Nadzorczą Banku do czasowego pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku
Henryka Lipska
Wioletta Rynkiewicz
Paweł Ostrzyniewski