Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza w kadencji 2018 – 2022

Sławomir Krzysztof Juszczyk – Przewodniczący
Adam Konarski – Wiceprzewodniczący
Elżbieta Nitek – Sekretarz
Paweł Ostrzyniewski
Arkadiusz Domarecki
Rafał Balina
Ilona Chrzanowska