Zarząd Banku

Zarząd Banku

Piotr Chrzanowski – Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu
Bogumiła Szklarska – Wiceprezes Zarządu
Paweł Kosiacki – Wiceprezes Zarządu