Zarząd Banku

Zarząd Banku

Bogumiła Małgorzata Szklarska – Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu
Paweł Kosiacki – Wiceprezes Zarządu
Michał Krzysztof Białek – Wiceprezes Zarządu