Zarząd Banku

Zarząd Banku

Bogumiła Małgorzata Szklarska – Prezes Zarządu
Paweł Kosiacki – Wiceprezes Zarządu
Michał Krzysztof Białek – Wiceprezes Zarządu