Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

 

Pliki do pobrania dla osób fizycznych:

Wniosek o wakacje kredytowe USTAWA z 2022
Oświadczenie o rezygnacji z realizacji zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w ramach wakacji kredytowych
Instrukcja składania wniosku o ustawowe wakacje kredytowe poprzez bankowość elektroniczną
Arkusz informacyjny dla deponentów
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym KARTY PRZEDPŁACONEJ
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym ROR KONTO MŁODZIEŻOWE
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym ROR KONTO PLATYNOWE
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym ROR SENIOR
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym ROR KONTO AKTYWNE
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym ROR KONTO ZŁOTE
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym ROR KONTO WALUTOWE
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym ROR KONTO PRP
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym ROR KONTO DLA LOKAT
Zmiana danych przy rachunkach płatniczych klienta indywidualnego
Objaśnienia pojęć związanych z rachunkiem płatniczym
Wniosek o wydanie karty debetowej
Wniosek o wydanie karty debetowej dodatkowej
Regulamin kart przedpłaconych w WBS Banku
Regulamin obsługi rachunków klientów indywidualnych
Regulamin kart kredytowych dla klientów indywidualnych
Wniosek o Konto PRP
Oświadczenie FATCA/CRS dla klienta indywidualnego
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia

 

Pliki do pobrania dla podmiotów gospodarczych:

Regulamin kredytowania klientów instytucjonalnych
Regulamin kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych
Lista dokumentów
Wniosek kredytowy
Dane o firmie – pełna księgowość
Dane o firmie – uproszczona księgowość
Zasady wypełniania – uproszczona księgowość
Oświadczenie rolnika
Wniosek o wydanie karty debetowej business