Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

 

Pliki do pobrania dla osób fizycznych:

 
Arkusz informacyjny dla deponentów
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym KARTY PRZEDPŁACONEJ
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym ROR KONTO MŁODZIEŻOWE
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym ROR KONTO PLATYNOWE
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym ROR SENIOR
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym ROR KONTO AKTYWNE
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym ROR KONTO ZŁOTE
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym ROR KONTO WALUTOWE
Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym ROR KONTO PRP
Informacja o kliencie – zmiana danych
Informacja o poręczycielach/współkredytobiorcach
Objaśnienia pojęć związanych z rachunkiem płatniczym
Objaśnienia pojęć związanych z rachunkiem płatniczym karty przedpłaconej
Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadanych dochodach z działalności
Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskiwanych dochodach z tytułu emerytury/renty
Oświadczenie Wnioskodawcy o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia
Wniosek o wydanie karty debetowej
Wniosek o wydanie karty debetowej dodatkowej
Regulamin kart debetowych w WBS Banku
Regulamin kart kredytowych dla klientów indywidualnych
Regulamin kart przedpłaconych w WBS Banku
Regulamin obsługi rachunków klientów indywidualnych
Regulamin obsługi terminowych lokat oszczędnościowych dla klientów indywidualnych
Wniosek o kredyt/pożyczkę dla osób fizycznych
Wniosek o KONTO PRP
Wniosek o wydanie karty kredytowej dla klienta indywidualnego
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia
Oświadczenie FATCA/CRS dla klienta indywidualnego
 

Pliki do pobrania dla podmiotów gospodarczych:

 
Regulamin kredytowania klientów instytucjonalnych
Regulamin kart debetowych business w WBS Banku
Regulamin kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych
Lista dokumentów
Wniosek kredytowy
Dane o firmie – pełna księgowość
Dane o firmie – uproszczona księgowość
Zasady wypełniania – uproszczona księgowość
Oświadczenie rolnika
Wniosek o wydanie karty debetowej business