Zebrania Grup Członkowskich Warszawskiego Banku Spółdzielczego – 2024 rok

Zarząd Warszawskiego Banku Spółdzielczego informuje, że Zebrania Grup Członkowskich Warszawskiego Banku Spółdzielczego odbędą się w następujących terminach:

 Grupa Zasięg
(Oddziały i Filie)
Data Godzina Miejsce
Grupa I Warszawa Mokotów, Bielany, Marki, Radzymin, Gocław, Ursynów, Kobyłka, Tarchomin, Ciechanów 05.06.2024 r. 15:00 Warszawski Bank Spółdzielczy, ul. Fieldorfa 5A,
03-984 Warszawa
Grupa II Babice Stare Babice, Jelonki 04.06.2024 r. 15:00 Warszawski Bank Spółdzielczy, Oddział
w Starych Babicach,
ul. Warszawska 189,
05-082 Babice Nowe
Grupa III
Kampinos
Kampinos, Błonie 03.06.2024 r. 15:00 Zespół Rekreacyjno- Sportowy w Kampinosie,
Kampinos A 30A,
05-085 Kampinos
Grupa IV Brochów Brochów 03.06.2024 r. 17:00 Urząd Gminy Brochów, Brochów 125,
05-088 Brochów

 

Planowany porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie spraw, które będą stanowić przedmiot obrad Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego w dniu 28 czerwca 2024 roku w tym między innymi:
  1) Zmiana Statutu Warszawskiego Banku Spółdzielczego;
  2) Sprawozdanie Zarządu z działalności Warszawskiego Banku Spółdzielczego oraz Sprawozdanie finansowe Warszawskiego Banku Spółdzielczego wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Warszawskiego Banku Spółdzielczego za 2023 rok;
  3) propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok;
  4) propozycja oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie może zaciągnąć Zarząd Warszawskiego Banku Spółdzielczego;
  5) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego za 2023 rok;
  6) Kierunki rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Warszawskiego Banku Spółdzielczego na lata 2024-2026;
  7) Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2023 rok w Warszawskim Banku Spółdzielczym;
  8) Ocena funkcjonowania polityki wynagradzania w Warszawskim Banku Spółdzielczym w roku 2023.
 1. Dyskusja – zgłaszanie wniosków.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie Zebrania.

 

Materiały wskazane w § 23 ust. 4 Statutu Warszawskiego Banku Spółdzielczego tj.

1) roczne sprawozdanie z działalności Warszawskiego Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania;

2) Sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego;

3) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego;

4) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego
dostępne będą dla Członków Banku w:

1) Centrali Banku, ul. Fieldorfa 5A, 03-984 Warszawa;
2) Oddziale w Radzyminie, ul. Kard. Wyszyńskiego 2, 05-250 Radzymin;
3) Oddziale w Starych Babicach, ul. Warszawska 189, 05-082 Babice Nowe;
4) Oddziale w Kampinosie, ul. Chopina 8A, 05-085 Kampinos;
5) Filii Oddziału Kampinos w Brochowie, Brochów 126, 05-089 Brochów
w godzinach pracy tych jednostek organizacyjnych.

Zebranie Grup Członkowskich jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków.

 

Powrót do Aktualności