Prezes Zarządu Bogumiła Szklarska powołana do Rady Krajowego Związku Banków Spółdzielczych na kolejną kadencję 2024-2028

Prezes Zarządu Bogumiła Szklarska powołana do Rady Krajowego Związku Banków Spółdzielczych na kolejną kadencję 2024-2028.

22 maja br. w Warszawie odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Członków Krajowego Związku Banków Spółdzielczych (KZBS).
W wydarzeniu uczestniczyło liczne grono delegatów – Członków KZBS.

Podczas Walnego Zgromadzenia przeprowadzono wybory członków Rady Związku oraz wybory Prezesa Zarządu na kadencję 2024-2028. Ustalono, że nowa Rada KZBS będzie liczyła 11 członków, w tym po jednym członku wskazanym przez każdy z banków zrzeszających. Na nową kadencję do Rady Związku wybrano:

 • Bogumiłę Szklarską, Prezesa Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego – przewodnicząca Rady
 • Adama Rydlewicza, Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Witkowie – wiceprzewodniczący Rady
 • Krzysztofa Zawadzkiego, Prezesa Zarządu Lubelskiego Banku Spółdzielczego – sekretarz Rady
 • Beatę Banasiak, Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Pruszczu Pomorskim
 • Karolinę Jankowiak, Przedstawiciela SGB-Banku S.A.
 • Jacka Jańczuka, Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Czyżewie
 • Elżbietę Karasek, Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Białobrzegach
 • Urszulę Karpińską, Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach
 • Mariolę Walendowską, Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Pleszewie
 • Marcina Wojewodę, Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy (IBS Bank)
 • Justynę Zdrojewską, Przedstawiciela Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Walne Zgromadzenie Członków KZBS zdecydowało również o wyborze Prezesa Zarządu KZBS na kadencję 2024-2028. Została nim prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska.

Bezpośrednio po Walnym Zgromadzeniu KZBS odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady KZBS. Do Zarządu KZBS zostali powołani:

 • Jacek Rapcia, wiceprezes zarządu KZBS
 • Barbara Borowska, wiceprezes zarządu, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie
 • Marcin Kozdroń, wiceprezes zarządu KZBS, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej

Serdecznie gratulujemy Prezes Bogumile Szklarskiej oraz wszystkim nowo wybranym członkom Rady i Zarządu KZBS. Życzymy im wielu sukcesów i owocnej pracy na rzecz rozwoju banków spółdzielczych w Polsce.

https://www.kzbs.pl/XXXIV-Walne-Zgromadzenie-Czlonkow-KZBS.html

Powrót do Aktualności