Przetarg – modernizacja Wiertnicza

Warszawski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Warszawie przy ul. Fieldorfa 5A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac wykończeniowo-modernizacyjnych dla budynku usługowego przy ul. Wiertniczej 128 w Warszawie.
Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z wyszczególnionym zakresem prac do pobrania w załączniku pdf.
Zapraszamy do składania Ofert w terminie nie przekraczającym daty 28.06.2021 r. do godziny 12:00.

 

Przetarg nieograniczony 24062021

Powrót do Aktualności