Komunikat

Miło nam poinformować, że w dniu 25 czerwca 2021 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Pani Bogumiły Małgorzaty Szklarskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego.

 

Pani Bogumiła Małgorzata Szklarska z Warszawskim Bankiem Spółdzielczym związana jest od 01 lutego 2018 r. Pełniła obowiązki Wiceprezesa Zarządu nadzorującego pion Handlowy, a od 01 stycznia 2020 r. p.o. Prezesa Zarządu.

Posiada tytuł magistra prawa uzyskany na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie:

           • Finansów i Bankowości – na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
           • Bankowości – na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu
 • Wyceny nieruchomości – na Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Zarządzania ryzykami w instytucjach finansowych – w Szkole Głównej Handlowej.

Doświadczenie zawodowe Pani Prezes to 29 lat pracy w bankowości; na stanowiskach kierowniczych 20 lat, w tym ponad 6 lat na stanowisku Członka Zarządu w Banku Spółdzielczym w Nasielsku.

Powrót do Aktualności