Program „Dobry Start” 300+

Od 1 lipca 2018 r. wystartował rządowy program „Dobry Start” 300+, będący jednorazowym wsparciem dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Korzystając z naszego Systemu Bankowości Internetowej możecie Państwo w terminie od 1 lipca do 30 listopada 2018 r. złożyć wniosek o wypłatę świadczenia.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Ważne:

program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne: ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Wniosek złożony za pośrednictwem systemu bankowości internetowej WBS Banku zostanie przekierowany do systemu Emp@tia i na tym etapie zakończy się rola Banku. Na wskazany we wniosku adres e-mail system Emp@tia prześle Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wniosku. Jest ono potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ właściwy.
Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informatorem, w którym krok po kroku wyjaśnione jest jak uniknąć błędów przy wypełnianiu wniosku o świadczenie „Dobry start”, znajdującym się na stronie Ministerstwa: www.mpips.gov.pl/DobryStart .

Powrót do Aktualności