Nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Banku Spółdzielczego

W dniu 29 czerwca 2018 r. w Centrali Banku przy ul. Fieldorfa 5A w Warszawie odbyło się Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Przedstawicieli Banku, podsumowujące wyniki Banku za rok 2017. W Zebraniu uczestniczyli Delegaci oraz zaproszeni Goście m.in.: Pan Artur Adamczyk, Wiceprezes Banku BPS S.A., Pan Sławomir Czopur, Prezes Zarządu Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz Pan Janusz Sienkiewicz, reprezentant Krajowej Rady Spółdzielczej.

W skład organu nadzorczego weszli (kolejność alfabetyczna):
 1. Domarecki Arkadiusz
 2. Kokot Krzysztof
 3. Konarski Adam
 4. Lewandowski Dariusz
 5. Nagalska Hanna
 6. Nitek Elżbieta
 7. Ostrzyniewski Paweł
Na pierwszym posiedzeniu, zwołanym bezpośrednio po Zebraniu Przedstawicieli, Rada Nadzorcza powołała Prezydium w składzie:
 1. Kokot Krzysztof – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Konarski Adam – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 3. Nitek Elżbieta – Sekretarz Rady Nadzorczej
Ponadto Rada Nadzorcza wybrała do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej następujące osoby:
 1. Hanna Nagalska – Przewodnicząca
 2. Ostrzyniewski Paweł – Wiceprzewodniczący
 3. Domarecki Arkadiusz – Członek
Powrót do Aktualności