Podsumowanie Projektu BAKCYL w I półroczu 2017 roku

Warszawski Bank Spółdzielczy aktywnie uczestniczy w prowadzeniu lekcji zgodnie z Projektem BAKCYL.

Wolontariuszki z Warszawskiego Banku Spółdzielczego,  Pani Wanda Fijołek przeprowadziła od początku swojej obecności w projekcie tj. od 2013 r. – 20 lekcji, a Pani Małgorzata Antosik, która przystąpiła do projektu we wrześniu 2016 r., przeprowadziła 2 lekcje.

Powrót do Aktualności