Podsumowanie programu BAKCYL w 2016 roku

Projekt BAKCYL to stały proces przekazywania młodzieży, przez pracowników bankowych, praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności wykorzystywania usług finansowych, tak aby ułatwić im świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie.

W roku 2016 WBS Bank wspierał Program BAKCYL poprzez udział Dyrektorów w prowadzeniu lekcji w Szkołach. Pani Dyrektor Oddziału w Brochowie przeprowadziła 4 lekcje, a Pani Dyrektor Oddziału w Kampinosie 2 lekcje.

Powrót do Aktualności