IKE

Indywidualne konto emerytalne

Kontakt

Co zyskujesz

IKE

 • Zabezpieczenie przyszłości– wyższa emerytura dzięki długoterminowemu oszczędzaniu,
 • Opłacalność– dzięki ulgom podatkowym. Posiadacz IKE osiąga większy zysk niż z innych form oszczędzania.
 • Elastyczność– nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat, zależy jedynie od możliwości finansowych oszczędzającego;
 • Zwolnienie z podatku od spadku– środki zgromadzone na IKE zwolnione są z podatku spadkowego.

Konta emerytalne IKE to potężny atut w ręku oszczędzających z myślą o przyszłej emeryturze. Umożliwia gromadzenie środków nie podlegających podatkowi od zysków kapitałowych, co pozwala na bezproblemowe oszczędzanie i spokojną, dostatnią starość.

Dlaczego my?

Tradycja

Działamy nieprzerwanie od ponad 95 lat, nieustannie budując swoją pozycję wśród naszych Klientów.

Profesjonalizm

Doradcy Banku WBS reprezentują najlepszy poziom profesjonalizmu w obsłudze naszych Klientów.

Bezpieczeństwo

Twoje finanse są zawsze bezpieczne dzięki gwarancjom udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Indywidualne Konto Emerytalne

Warunki otwarcia IKE:

w związku z możliwością gromadzenia oszczędności tylko na jednym IKE osoba pragnąca założyć IKE przed podpisaniem umowy z Bankiem składa stosowne oświadczenie, którego treść uzależniona jest od tego, czy osoba fizyczna nie posiada IKE, czy też posiada to konto i pragnie dokonać transferu środków dotychczas zgromadzonych na nowe IKE.
Jeżeli oszczędzający rozpoczyna oszczędzania na IKE, wówczas oświadcza, że:

 • nie gromadzi środków na IKE prowadzonym przez inną instytucję finansową,
 • w roku otwarcia IKE nie dokonał transferu środków z innego, uprzednio posiadanego IKE, do pracowniczego programu emerytalnego,
 • nie dokonał w przeszłości wypłaty z IKE (oświadczają osoby, które ukończyły 55 lat).

Jeżeli oszczędzający posiada już IKE, a zamiarem podpisania kolejnej umowy jest transfer środków z jednego konta na drugie, to zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że posiada już IKE prowadzone przez inną instytucją finansową, podać jej nazwę i potwierdzić, że instytucja ta dokona wypłaty transferowej środków dotychczas zgromadzonych przez oszczędzającego na IKE.

Środki na IKE może gromadzić:

osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat ( osoba w przedziale wiekowym 16-18 lat może dokonywać wpłat na IKE tylko w roku kalendarzowym , w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę) i jest wyłącznie jednooszczędzającym (nie ma możliwości gromadzenia oszczędności wspólnie np. z małżonkiem lub dzieckiem)

W przypadku, gdy osobą uprawnioną do nabycia środków po zmarłym oszczędzającym na IKE będzie osoba małoletnia, może przetransferować środki zgromadzone przez zmarłego na założone dla niego IKE , jednakże do momentu osiągnięcia pełnoletności lub momentu osiągania 16 lat i dochodów z pracy osoba małoletnia nie może dokonywać wpłat.

IKE można założyć bez względu na to, czy jest się uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego.

Wpłaty na IKE:

łączna suma wpłat na IKE w każdym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 300% prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dokładna kwota na dany rok podawana jest w obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Wypłaty z IKE:

Wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje wyłącznie na wniosek Oszczędzającego po osiągnięciu przez niego 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku:

 • dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych, albo
 • dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez Oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

Osoby urodzone do 31 grudnia 1948 r. mają krótsze okresy gromadzenia oszczędności. W przypadku osób urodzonych do 31 grudnia 1945 r. okres pięcioletni skrócono do lat trzech, a w przypadku osób urodzonych między 1 stycznia 1946 r., a 31 grudnia 1948 r. do lat czterech.

Oszczędzający, który dokonał wypłaty, nie może ponownie założyć IKE w żadnej instytucji finansowej

Środki na rachunku IKE w Banku objęte są gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

 

Inne produkty

Konto Platynowe

Rachunek dla prawdziwie wymagających
 • 0zł Otwarcie i prowadzenie.
 • 0zł Bankowość elektroniczna.
 • 0zł Karta VISA VIP.
Czytaj więcej

Kredyt Mieszkaniowy

Prawdziwa szansa na własny kąt
 • Karencja w spłacie nawet do 2 lat.
 • Długi okres kredytowania.
 • 80%* wartości nieruchomości.
Czytaj więcej

Warto wiedzieć

Nie, każdy może mieć tylko jedno aktywne konto IKE.

Zgodnie z obwieszczeniem  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października  2022 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2023 wysokość kwoty wpłat na IKE w roku 2023 wynosi 20 805 zł

Wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku:
– dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
– dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

Google pay


Google PayTM

Czytaj więcej

Formularz


  Wybierz placówkę
  Imię i nazwisko
  Adres email
  Numer telefonu
  Treść zapytania
  Zapoznałem się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Warszawski Bank SpółdzielczyInformacja
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Warszawski Bank Spółdzielczy moich danych w celach reklamowych oraz marketingu elektronicznego i telefonicznegoKlauzule zgód