Kredyt mieszkaniowy

Twoje własne M.

Skontaktuj się

Co zyskujesz

Kredyt mieszkaniowy

 • Oprocentowanie zmienne wg stawki WIBOR 3M + marża Banku
 • Oprocentowanie okresowo-stałe, stopa procentowa jest stała w okresie pierwszych 60 miesięcy, po zakończeniu okresu oprocentowania stałego, kredyt będzie oprocentowany wg formuły oprocentowania zmiennego, jako suma stawki WIBOR 3M i marży Banku
 • Możliwość sfinansowania do 80% wartości nieruchomości
 • Karencja w spłacie nawet do 2 lat
 • Okres kredytowania nawet do 30 lat

Możesz wziąć udział w Loterii „Spłacamy Twój Kredyt”

Kredyt Mieszkaniowy nie tylko pozwala na zdobycie środków niezbędnych do zakupu swojego pierwszego mieszkania, ale zapewnia również długi okres kredytowania i możliwość 2 letniej karencji w jego spłacie.

Dlaczego my?

Tradycja

Działamy nieprzerwanie od ponad 95 lat, nieustannie budując swoją pozycję wśród naszych Klientów.

Profesjonalizm

Doradcy Banku WBS reprezentują najlepszy poziom profesjonalizmu w obsłudze naszych Klientów.

Bezpieczeństwo

Twoje finanse są zawsze bezpieczne dzięki gwarancjom udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Kredyt Mieszkaniowy

 

Kredyt mieszkaniowy może być wykorzystany na:

 • zakup działki budowlanej;
 • zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
 • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego lub w prawo odrębnej własności lokalu;
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
 • spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Regulaminu;
 • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym,
 • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
 • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;

Kredyt może być wykorzystany na nakłady związane z:

 • budową budynku lub lokalu mieszkalnego (także wraz z garażem),
 • remontem, modernizacją, przebudową lub rozbudową domów jednorodzinnych,
 • remontem, modernizacją bądź przebudową lokali mieszkalnych w domu wielorodzinnym,
 • adaptacją pomieszczenia użytkowego na cele mieszkalne,
 • zamianą domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • zakupem działki budowlanej, w tym także z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego (budynku mieszkalnego) i dokończenie tej budowy.

Szczegółowe informacje na temat kredytu mieszkaniowego dostępne są w Placówkach Banku.

 

Reprezentatywny przykład:

Kwota kredytu 372 000 zł
Okres kredytowania 258 m-cy
Oprocentowanie zmienne

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi:  8,78% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 372 000 zł, okres kredytowania: 258 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie kredytu:  8,18 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,78%) i marży Banku w wysokości 2,40%.  258 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych, przy czym 257 rat wyniesie  3 069,17 zł a ostatnia rata wyrównująca  3 071,32 zł.  Całkowity koszt kredytu  428 111,01 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania  419 848,01 zł, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu 1,80% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 6 696 zł, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku Konto Platynowe w całym okresie kredytowania wynosi 1 548 zł (przy spełnieniu warunku zasilania konta zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych suma opłat za prowadzenie rachunku Konto Platynowe wyniesie 0 zł),  podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 zł.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 800 111,01 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu .

Wyliczenia reprezentatywne dla Kredytu Mieszkaniowego na  06 grudnia 2023 r.

 

 

Reprezentatywny przykład:

Kwota kredytu 372 000 zł
Okres kredytowania 258 m-cy
Oprocentowanie okresowo-stałe

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 8,41% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 372 000 zł, okres kredytowania: 258 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo – stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 7,52% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 8,18% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,78%) i indywidualnie ustalonej marży  w wysokości 2,40 %, 258 miesięcznych równych rat kapitałowo-odsetkowych w tym 60 pierwszych rat każda po 2 913,92 zł, kolejne 197 rat każda po 3 041,02 zł i ostatnia rat wyrównująca wyniesie 3040,00 zł. Całkowity koszt kredytu 413 346,24  zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 405 083,24 zł, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 1,80 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 6 696 zł, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku Konto Platynowe w całym okresie kredytowania wynosi 1 548 zł (przy spełnieniu warunku zasilania konta zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych suma opłat za prowadzenie rachunku Konto Platynowe wyniesie 0 zł). Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 785 346,24 zł. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 06.12.2023r . na reprezentatywnym przykładzie.

 

 

 

Inne produkty

Konto Platynowe

Rachunek dla prawdziwie wymagających
 • 0zł Otwarcie i prowadzenie.
 • 0zł Bankowość elektroniczna.
 • 0zł Karta VISA VIP.
Czytaj więcej

Kredyt gotówkowy

Skrojony do Twoich potrzeb
 • Długi okres kredytowania.
 • Brak dodatkowych kosztów.
 • Dowolny cel.
Czytaj więcej

Warto wiedzieć

Warszawski Bank Spółdzielczy od 17 września 2022 r. koszt podwyższonej marży pobieranej do czasu wpisania hipoteki do księgi wieczystej zwraca Kredytobiorcom

Podwyższoną marżę zwrócimy w:

nowych umowach, zawartych od 17 września 2022 r.
umowach zawartych przed 17 września 2022 r., jeżeli do dnia 17 września 2022 r. włącznie, nie został dokonany prawomocny wpis hipoteki do Księgi Wieczystej.

Podwyższoną marżę zwracamy w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Ustawa nakazuje zwrot kosztów pobieranych przez bank do czasu ustanowienia hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego w księdze wieczystej.

Zwrócimy koszt podwyższonej marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki w księdze wieczystej w terminie 60 dni.

Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Jeśli masz w naszym Banku kredyt hipoteczny i znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej, możesz złożyć wniosek o udzielenie wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (w skrócie: FWK). Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. (DZ.U. z 2015 r. poz. 1925 z późniejszymi zmianami) o zwrotne wsparcie finansowe z FWK mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają kredyt mieszkaniowy oraz utraciły pracę lub osiągają niskie dochody.

W ramach FWK możesz ubiegać o:

I. Wsparcie w spłacie miesięcznych rat kredytu

 • wsparcie przeznaczone jest na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu hipotecznego
 • wsparcie wypłacane jest w ratach miesięcznych przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy
 • wysokość Wsparcia to równowartość przewidywanych 36 miesięcznych rat kredytu mieszkaniowego
 • wsparcie wypłacane jest w ratach miesięcznych, miesięczna kwota Wsparcia nie może być wyższa niż 2000 zł
 1. Pożyczkę na spłatę zadłużenia
 • w przypadku sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryje zadłużenia, kredytobiorca ma możliwość wnioskowania w Banku BPS o udzielenie pożyczki
 • pożyczka przyznawana jest na pokrycie pozostałej części zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego po sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy uzyskana ze sprzedaży kwota nie pokryła całego zobowiązania
 • maksymalna kwota pożyczki to 72 000 zł
 • wsparcie lub pożyczka są zwrotne

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów udzielania Wsparcia można uzyskać na w oddziałach Banku oraz na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Co zrobić, aby skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

 • wniosek o udzielenie wsparcia/pożyczki można złożyć w każdym oddziale Banku.
 • jeżeli kwota ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości nie pokryje całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego, kredytobiorca może wystąpić o wydanie promesy udzielenia pożyczki („Promesa”) lub bezpośrednio o pożyczkę; do wniosku o wydanie Promesy/Pożyczki należy dołączyć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości
 • po pozytywnej weryfikacji wniosku o udzielenie wsparcia/pożyczki kredytobiorca może zawrzeć umowę o Wsparcie/Pożyczkę z Bankiem

Kto może skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

O wsparcie/pożyczkę mogą ubiegać się kredytobiorcy, którzy spełniają jeden z warunków:

 • co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego w dniu złożenia wniosku o Wsparcie, lub
 • ponoszą miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego, lub
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu nie przekracza:
  • 1552 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
  • 1200 zł na każdą osobę dla gospodarstwa wieloosobowego.
  oraz
 • posiadają kredyt lub pożyczkę, zabezpieczone hipoteką, przeznaczone na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego:
  • nabycia, budowy, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz adaptacji pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne
  • nabycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej
  • remontu domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o których mowa w punktach powyżej
  • nabycia działki budowlanej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego
  • nabycia działki rolnej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego, położonej w całości albo części na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy teren, na którym położona jest działka rolna albo jej część, nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – nabycia działki albo jej części przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  • udziału w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego
  • Innego celu związanego z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych
  lub
 • posiadają udzielony przez bank kredyt zabezpieczony hipoteką, udzielony na spłatę kredytu mieszkaniowego, o którym mowa w punkcie powyżej.

W jakich przypadkach nie możesz skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Wsparcie / Pożyczka nie może być przyznana, jeżeli:

 • umowa o pracę została wypowiedziana i z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
 • jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 35 miesięcy.
 • umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana
 • za okres, w którym kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy
 • w dniu złożenia wniosku o Wsparcie kredytobiorca:
  a. jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
  b. posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
  c. posiada roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
 • prowadzone są czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania.

Przelew wsparcia może zostać wstrzymany w przypadku, gdy kredytobiorca przestanie spełniać warunki, na podstawie których to Wsparcie zostało mu udzielone, np. utraci status bezrobotnego, wzrosną dochody gospodarstwa domowego ponad ustawowy wymóg, sprzeda przedmiot kredytowania lub dokona całkowitej spłaty kredytu.

Czy wsparcie lub pożyczkę z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców trzeba zwrócić?

 • Zwrot Wsparcia/Pożyczki na spłatę zadłużenia następuje po 2-letnim okresie karencji w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach
  • Spłata przez kredytobiorcę bez opóźnień 100 rat, skutkuje umorzeniem pozostałej części rat wsparcia lub pożyczki

Jak wygląda wniosek o udzielenie wsparcia lub pożyczki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Wniosek o wsparcie

INFORMACJA O RYZYKU WZROSTU STÓP PROCENTOWYCH

 

Aktualne poziomy rynkowych stóp procentowych cechują się dużą zmiennością. W przypadku długoterminowego kredytu hipotecznego poziom stóp procentowych w trakcie trwania umowy kredytu może podlegać zmianom. Niesie to ze sobą ryzyko, że w przypadku wzrostu stóp procentowych rata Państwa kredytu zmieni się znacząco, w sposób istotnie wpływający na Państwa możliwości finansowe. Przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny Bank zachęca do tego, aby zapoznać się z historycznymi danymi dotyczącymi wysokości stóp procentowych. Bank podkreśla, że analiza przeszłych trendów dotyczących kształtowania się wysokości stóp procentowych, w tym wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR 3M, może być pomocna w wyborze oferty kredytowej. Analiza ta jednak nie stanowi gwarancji, że w przyszłości stopa procentowa będzie kształtować się według podobnych trendów. Przykładowo, poziom stawki WIBOR3M stanowiącej składową oprocentowania zmiennego wynosił 1 lipca 2021 r. 0,21% aktualnie wynosi 6,90%. Kredytobiorca zaciągający kredyt hipoteczny narażony jest na ponoszenie określonych ryzyk. Każdy kredyt hipoteczny o zmiennym oprocentowaniu jest obciążony ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem zmiany cen rynkowych nieruchomości.

 

WIBOR 3M

źródło: www.bankier.pl

 

Ponadto Bank zachęca wszystkich Klientów do zapoznania się z:

• Publikacją dot. ryzyka stopy procentowej:

Pobierz

 

Szanowni Państwo,

Od 29 lipca 2022 r. można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli wniosek o tzw. wakacje kredytowe.

Wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego w ramach wakacji kredytowych można złożyć do umowy o kredyt hipoteczny zawartej przed dniem 1 lipca 2022 r. z terminem zakończenia okresu kredytowania, określonym w umowie, przypadającym co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich, zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Kredytobiorca składający wniosek będzie zobowiązany oświadczyć, że jest świadomy, iż:

 1. Wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu przysługuje Kredytobiorcy będącemu konsumentem – wyłącznie w stosunku do jednej umowy kredytu, zawartej z Bankiem jak też innymi bankami, w celu zaspokojenia jego własnych potrzeb mieszkaniowych;
 2. zawieszenie spłaty rat kredytu przez wskazany okres nastąpi dopiero od dnia doręczenia Wniosku do Banku.
  W przypadku złożenia Wniosku za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej poza godzinami pracy Banku lub w dni wolne od pracy – do zawieszenia dochodzi z następnym dniem roboczym;
 3. zawieszenie spłaty rat kredytu skutkuje wydłużeniem okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w Umowie kredytu o okres zawieszenia spłaty rat kredytu wskazany we Wniosku;
 4. ustanowione w Umowie kredytu zabezpieczenia spłaty kredytu będą obowiązywać do końca okresu kredytowania wydłużonego
  o okres zawieszenia spłaty kredytu;
 5. zmiana okresu kredytowania w wyniku zawieszenia spłaty rat kredytu nie wymaga zgody osób, które ustanowiły zabezpieczenie kredytu, ani jej ujawnienia w treści hipoteki stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu;
 6. zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego dotyczy kredytów hipotecznych udzielonych w walucie polskiej (złotych),
  z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska;
 7. maksymalny okres zawieszenia spłaty kredytu wynosi:
  1. 2 miesiące – w okresie 1 sierpnia 2022 r. – 30 września 2022 r.,
  2. 2 miesiące – w okresie 1 października 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.,
  3. 1 miesiąc – w każdym kwartale w okresie 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.;
 8. w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu Bank nie pobiera płatności wynikających z Umowy kredytu, tj.: rat kredytu oraz opłat
  i prowizji przewidzianych w Umowie kredytu, za wyjątkiem opłat, o których mowa w pkt 9;
 9. w okresie zawieszenia spłaty kredytu kredytobiorca jest zobowiązany do wnoszenia opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych
  z Umową kredytu, w tym ubezpieczenia pomostowego i ubezpieczenia niskiego wkładu;;
 10. zawieszenie spłaty rat kredytu nie wymaga podpisania aneksu do Umowy kredytu;
 11. kredyt hipoteczny jest obciążony ryzykiem zmiennej stopy procentowej, co oznacza że nie jest możliwe określenie oprocentowania kredytu jakie będzie obowiązywało w okresie kredytowania, wydłużonym o okres zawieszenia spłaty kredytu. Istnieje ryzyko wyższego niż bieżące oprocentowania kredytu, za co Bank nie ponosi odpowiedzialności;
 12. zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej, co może mieć wpływ na możliwość zaciągania przyszłych zobowiązań kredytowych w bankach i instytucjach finansowych, za co Bank nie ponosi odpowiedzialności;
 13. w przypadku, gdy Kredytobiorca korzysta ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy
  i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, złożenie Wniosku skutkuje zawieszeniem przekazywania ww. wsparcia na rachunek spłaty kredytu. Wsparcie ulega wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu;
 14. jeżeli Bank na wniosek Kredytobiorcy zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu Umowy kredytu na warunkach innych niż określone w art. 73 Ustawy, termin tego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia niniejszego Wniosku do Banku;
 15. każdy z wymienionych we Wniosku Kredytobiorców, występujący jako strona Umowy kredytu, może samodzielnie złożyć Wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu. Składający Wniosek jest zobowiązany poinformować pozostałych współkredytobiorców o złożeniu Wniosku;
 16. nie nastąpi zawieszenie spłaty rat kredytu:
  1. w przypadku braku danych umożliwiających prawidłową realizację Wniosku, w szczególności danych Kredytobiorcy/ów, danych identyfikujących Umowę kredytu, podpisu Kredytobiorcy,
  2. jeżeli we Wniosku nie zostanie złożone Oświadczenie, że Wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych,
  3. jeżeli którykolwiek z Kredytobiorców, wskazanych we Wniosku, złoży w Banku inny wniosek o zawieszenie spłaty innego kredytu hipotecznego, z jednoczesnym oświadczeniem o spełnieniu warunku określonego w lit. b,
  4. jeżeli sprawa, wniosek bądź umowa, której Wniosek dotyczy, nie spełniają wymogów Ustawy.

W przypadku wystąpienia we Wniosku braków formalnych Bank wezwie Kredytobiorcę do ich uzupełnienia;

 1. Bank – w terminie 21 dni kalendarzowych od daty doręczenia Wniosku – informuje na trwałym nośniku Kredytobiorcę składającego Wniosek oraz pozostałych wymienionych we Wniosku Kredytobiorców, występujących jako strona Umowy kredytu,
  o otrzymaniu tego Wniosku oraz potwierdza okres, na który została zawieszona spłata rat kredytu i informuje  o wysokości opłat
  z tytułu ubezpieczeń (o ile dotyczy);
 2. informację, o której mowa w pkt 17, Bank przekaże Kredytobiorcy zgodnie z jego dyspozycją określoną we Wniosku, zaś do pozostałych wymienionych we Wniosku Kredytobiorców – przesyłką pocztową. Możliwe jest również przekazanie informacji,
  o której mowa w pkt 17, w trakcie osobistej wizyty Kredytobiorcy w placówce Banku;
 3. w przypadku konieczności dokonania korekty/uzupełnienia niniejszego Wniosku początek okresu zawieszenia, o którym mowa
  w pkt 2, oraz termin poinformowania, o którym mowa w pkt 17, rozpoczynają się od dnia otrzymania przez Bank poprawnego (skorygowanego/uzupełnionego) Wniosku.
 4. Kredytobiorca ma prawo do rezygnacji ze złożonego Wniosku w każdym momencie. Rezygnację składają wszyscy Kredytobiorcy, którzy podpisali/złożyli Wniosek.
 5. W przypadku złożenia rezygnacji, o której mowa w pkt 20 zawieszenie spłaty rat kredytu pozostaje w mocy za okres do dnia złożenia rezygnacji. Zawieszenie spłaty rat kredytu przestaje obowiązywać od dnia następującego po dniu otrzymania przez Bank oświadczenia Kredytobiorcy o rezygnacji.

Wzór wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udostępnimy 29 lipca 2022 r. na stronie internetowej.

Rekomendowane sposoby składania wniosków:

 1. Poprzez bankowość elektroniczną SB@NK, aby złożyć wniosek wakacji kredytowych należy zalogować się do bankowości elektronicznej i nacisnąć przycisk „Kontakt” w prawym górnym rogu, następnie po lewej stronie należy nacisnąć przycisk „Nowa wiadomość”. Napisać treść wiadomości, dołączyć wypełniony wniosek o wakacje kredytowe

Instrukcja składania wniosku poprzez bankowość elektroniczną

 1. e-mail: wakacje.kredytowe@bankwbs.pl,
 2.  Oddziały Warszawskiego Banku Spółdzielczego.

Wniosek o wakacje kredytowe USTAWA z 2022

Oświadczenie o rezygnacji z realizacji zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w ramach wakacji kredytowych

Google pay


Google PayTM

Czytaj więcej

Formularz


  Wybierz placówkę
  Imię i nazwisko
  Adres email
  Numer telefonu
  Treść zapytania
  Zapoznałem się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Warszawski Bank SpółdzielczyInformacja
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Warszawski Bank Spółdzielczy moich danych w celach reklamowych oraz marketingu elektronicznego i telefonicznegoKlauzule zgód