Przelewy walutowe i zagraniczne

Przelewy walutowe i zagraniczne

Bank realizuje zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących rachunki w Warszawskim Banku Spółdzielczym.

Oferujemy następujące typy przelewów:

  • przelew SEPA;
  • polecenie wypłaty.

Płatności realizujemy w 3 walutach: PLN, USD (dolar amerykański), EUR (waluta europejska).

Bank oferuje indywidualne negocjowanie kursów walut.

Istnieje możliwość realizacji zleceń w trybie pilnym w walutach USD, GBP.

Przelew SEPA – przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki:

  • waluta transakcji EUR;
  • dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;
  • występuje opcja kosztowa „SHA”;
  • przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
  • bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stroni internetowej Banku).

Kod BIC (SWIFT) Banku – POLUPLPR.
Bank realizuje zlecenia w obrocie dewizowym za pośrednictwem systemu SWIFT.