Warszawski Bank Spółdzielczy

Przelewy walutowe i zagraniczne

Przelewy walutowe i zagraniczne

Bank realizuje zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących rachunki w Warszawskim Banku Spółdzielczym.

Oferujemy następujące typy przelewów:

Płatności realizujemy w 3 walutach: PLN, USD (dolar amerykański), EUR (waluta europejska).

Bank oferuje indywidualne negocjowanie kursów walut.

Istnieje możliwość realizacji zleceń w trybie pilnym w walutach USD, GBP.

Przelew SEPA – przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki:

Kod BIC (SWIFT) Banku – POLUPLPR.
Bank realizuje zlecenia w obrocie dewizowym za pośrednictwem systemu SWIFT.

Exit mobile version