Lokata Standardowa

 

Lokaty standardowe

  • Do wyboru 7 okresów lokaty
  • Minimalna kwota lokaty 3 000,00 PLN
  • Oprocentowanie zależne od czasu trwania lokaty
  • Możliwość założenia lokaty zarówno w placówce Banku jak i za pomocą systemu bankowości elektronicznej eCorpoNet
  • Wkład lokaty może stanowić zabezpieczenie udzielonego kredytu.

 
 
 

Bank oferuje następujące lokaty terminowe:
lokaty oprocentowanie
Stopa zmienna

lokata otwarta w placówce banku

Stopa zmienna

lokata otwarta poprzez bankowość elektroniczną

14 – dniowe 0,00% 0,00%
1 – miesięczna 0,01% 0,03%
3 – miesięczna 0,02% 0,04%
6 – miesięczna 0,03% 0,06%
12 – miesięczna 0,05% 0,10%
24 – miesięczna 0,05% 0,10%
36 – miesięczna 0,07% 0,14%

Odsetki: od lokat terminowych utrzymywanych przez cały okres umowny przysługują odsetki obliczone według stóp procentowych obowiązujących w okresie umownym, właściwych dla terminu i wysokości zadeklarowanej kwoty. Uzyskane po upływie zadeklarowanego okresu utrzymywania lokaty odsetki, dopisywane są lokaty terminowej lub do rachunku bieżącego – decyzję podejmuje klient banku.
Jeśli posiadacz konta nie zlikwiduje lokaty po upływie przewidzianego terminu, może ulec ona przedłużeniu na kolejny taki sam okres umowny.

Lokaty można również zakładać w walutach obcych EUR oraz USD:

 • Minimalna kwota lokaty 100 EUR, 200 USD.
lokaty EUR USD
1 – miesięczna 0,01% 0,01%
3 – miesięczna 0,03% 0,03%
6 – miesięczna 0,05% 0,05%
12 – miesięczna 0,08% 0,08%