Kredyt Deweloperski

Finansowanie inwestycji deweloperskich

Skontaktuj się

Co zyskujesz

Kredyt Deweloperski

 • do 5 lat
  okresu kredytowania.
 • 25%
  minimalnego udziału własnego kredytobiorcy.
 • 2 lata
  okresu karencji w spłacie kapitału kredytu.
 • 0%
  prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu.

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych pod wynajem, dzierżawę lub na sprzedaż, podmiotom gospodarczym i deweloperom o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej posiadającym, co najmniej 2 letnie doświadczenie w bezpośredniej realizacji budowlanych zadań inwestycyjnych oraz spółkom celowym utworzonym przez takie podmioty.

Dlaczego my?

Tradycja

Działamy nieprzerwanie od ponad 95 lat, nieustannie budując swoją pozycję wśród naszych Klientów.

Profesjonalizm

Doradcy Banku WBS reprezentują najlepszy poziom profesjonalizmu w obsłudze naszych Klientów.

Bezpieczeństwo

Twoje finanse są zawsze bezpieczne dzięki gwarancjom udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Kredyt Deweloperski

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego związanego z:

 1. budową/rozbudową/nadbudową, dokończeniem budowy nieruchomości mieszkalnych;
 2. zakupem i adaptacją lub remontem nieruchomości mieszkalnych;

które będą przedmiotem sprzedaży w całości lub w postaci wyodrębnionych lokali w celu uzyskania przychodu.

Kredytowaniu mogą podlegać w szczególności:

 • zakup praw do nieruchomości, na której realizowana ma być budowa, z zastrzeżeniem pkt 6;
 • przygotowanie projektu budowlanego lub nabycie praw do projektu budowlanego,
 • uzyskanie wymaganych zezwoleń administracyjnych;
 • nabycie materiałów budowlanych;
 • koszty generalnego wykonawstwa;
 • koszty sprzedaży i reklamy oraz utrzymania nieruchomości – pod warunkiem, że łącznie wartość tych kosztów nie przekroczy 5% wartości kredytu);
 • inne, przewidziane w biznesplanie koszty bezpośrednie związane z finansowaniem przedsięwzięcia tj. powodujące zwiększenie wartości księgowej przedmiotu kredytowania (np. prowizje i odsetki od kredytu, koszty transportu i montażu).

Minimalna kwota kredytu to 100 000 PLN.

Maksymalna kwota kredytu uwarunkowana jest:

 • zdolnością kredytową Klienta,
 • udziałem środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia,
 • wartością przedsięwzięcia finansowanego kredytem.

Szczegółowe informacje na temat kredytu deweloperskiego dostępne są w Placówkach Banku.

Inne produkty

Kredyt Inwestycyjny

Rozwijaj swój biznes
 • Szybka decyzja kredytowa.
 • Długi okres kredytowania.
 • Oprocentowanie WIBOR3M + marża banku
Czytaj więcej

Rachunek Bieżący

Dla Twojej firmy
 • Rozliczenia krajowe i zagraniczne.
 • Możliwość uzyskania kredytu w rachunku.
 • Bankowość eCorponet lub sb@nk.
Czytaj więcej

Warto wiedzieć

Wniosek kredytowy Bank rozpatruje niezwłocznie najpóźniej w terminie 14 dni roboczych licząc od następnego dnia po złożeniu wniosku z kompletem wymaganych dokumentów.

Maksymalna kwota kredytu uwarunkowana jest:
1) zdolnością kredytową Klienta,
2) udziałem środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia,
3) wartością przedsięwzięcia finansowanego kredytem,
zaś minimalna kwota kredytu to 100 000 PLN.

Kredyty deweloperskie mogą być udzielane maksymalnie na okres do 5 lat.
W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zarządu Banku okres kredytowania może być dłuższy.

Google pay


Google PayTM

Czytaj więcej

Formularz


  Wybierz placówkę
  Imię i nazwisko
  Adres email
  Numer telefonu
  Treść zapytania
  Zapoznałem się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Warszawski Bank SpółdzielczyInformacja
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Warszawski Bank Spółdzielczy moich danych w celach reklamowych oraz marketingu elektronicznego i telefonicznegoKlauzule zgód