Rachunek Bieżący

PLN lub walutowy

Dowiedz się więcej

Co zyskujesz

Rachunek Bieżący

 • Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych,
 • Uzyskanie i korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym,
 • Przelewanie środków o zmianie salda z wykorzystaniem SMS lub telefonicznie po podaniu ustalonego w umowie hasła.
 • Zlecanie Bankowi, regulowania jednorazowych lub okresowych zobowiązań i płatności wobec osób trzecich; korzystanie ze stałych zleceń płatniczych,

Rachunek bieżący to dogodne rozwiązanie dla każdego przedsiębiorcy, który ceni sobie nie tylko wygodne korzystanie z konta, ale również oczekuje dodatkowych usług. W Banku WBS przedsiębiorca decydujący się na otworzenie rachunku bieżącego otrzymuje pewność rozwiązań stworzonych specjalnie do jego potrzeb.

Rachunek bieżący w USD lub EUR to idealne rozwiązanie dla Klientów prowadzących rozliczenia walutowe oraz często podróżujących poza granice kraju. Rachunek ten umożliwia gromadzenie środków, a także przeprowadzanie rozliczeń w walucie.

Dlaczego my?

Tradycja

Działamy nieprzerwanie od ponad 95 lat, nieustannie budując swoją pozycję wśród naszych Klientów.

Profesjonalizm

Doradcy Banku WBS reprezentują najlepszy poziom profesjonalizmu w obsłudze naszych Klientów.

Bezpieczeństwo

Twoje finanse są zawsze bezpieczne dzięki gwarancjom udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Rachunek Bieżący i Pomocniczy

Bank prowadzi rachunki bankowe dla:
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • spółek cywilnych,
 • spółek prawa handlowego,
 • innych podmiotów np.: fundacji, organizacji społecznych, stowarzyszeń.

Rachunek bieżący może być prowadzony zarówno w PLN jak i w walutach wymienialnych USD i EUR, natomiast rachunek pomocniczy w PLN.

Rachunek bieżący umożliwia:
 • gromadzenie środków pieniężnych,
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych,
 • zlecanie Bankowi regulowania jednorazowych lub okresowych zobowiązań i płatności wobec osób trzecich; korzystanie ze stałych zleceń płatniczych,
 • uzyskanie i korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym,
 • korzystanie z bankowości internetowej,
 • udzielenie gwarancji i poręczeń,
 • korzystanie z karty płatniczej VISA BUSINESS DEBETOWA.
 • przelewanie środków na rachunki wkładów terminowych oferowanych przez Bank,
 • otrzymanie informacji o zmianie salda z wykorzystaniem SMS lub telefonicznie po podaniu ustalonego w umowie hasła.
Wybierając Rachunek bieżący w USD lub EUR zyskujesz:
 • możliwość przeprowadzania rozliczeń w walucie,
 • bezpieczeństwo deponowanych środków przy jednoczesnym zachowaniu dostępu do nich,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • możliwość prowadzenia rachunku w USD lub EUR.

Minimalne kwoty salda utrzymywanego na rachunku wynosi 100 EUR, lub równowartość tej kwoty w USD.

Otwarcie rachunku

Otwarcie rachunku bankowego następuje po przedłożeniu odpowiednich dokumentów w zależności od jego statusu prawnego, wypełnieniu i złożeniu karty wzorów podpisów oraz podpisaniu umowy pomiędzy Bankiem a osobą występującą o jego otwarcie. W ramach zawartej umowy, na pisemny wniosek Posiadacza rachunku, mogą być otwarte rachunki pomocnicze, służące do przechowywania wyodrębnionych środków pieniężnych przeznaczonych na określone cele.

Możliwe jest przeniesienie rachunku bieżącego z innego banku.

Prowizja

Za czynności związane z otwarciem, prowadzeniem i dokonywaniem operacji na rachunkach Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Inne produkty

Kredyt Inwestycyjny

Rozwijaj swój biznes
 • Szybka decyzja kredytowa.
 • Długi okres kredytowania.
 • Oprocentowanie WIBOR3M + marża banku
Czytaj więcej

Rachunek Twój Biznes

Wygodnie prowadź firmę
 • Rachunek specjalnie dla przedsiębiorców.
 • Karta debetowa VISA BUSINESS.
 • Bankowość eCorponet lub sb@nk.
Czytaj więcej

Warto wiedzieć

Bezprowizyjne korzystanie z bankomatów WBS Banku, Grupy BPS, Grupy SGB i in. banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami.

Udostępnienie rachunku w systemie bankowości internetowej eCorponet lub sb@nk jest darmowe.

Google pay


Google PayTM

Czytaj więcej

Formularz


  Wybierz placówkę
  Imię i nazwisko
  Adres email
  Numer telefonu
  Treść zapytania
  Zapoznałem się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Warszawski Bank SpółdzielczyInformacja
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Warszawski Bank Spółdzielczy moich danych w celach reklamowych oraz marketingu elektronicznego i telefonicznegoKlauzule zgód