Faktoring

FAKTORING

Faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania dla przedsiębiorstw udzielających kredytów kupieckich tj. stosujących odroczone terminy płatności. To wygodny i szybki sposób finansowania działalności bieżącej, pozwalający efektywniej zarządzać portfelem wierzytelności. W praktyce usługa polega na nabywaniu i finansowaniu wierzytelności Faktoranta.

Jest usługą przyjazną przedsiębiorcy, która pozwala uzyskać także dodatkowe korzyści jak: administrowanie i zarządzanie wierzytelnościami, dochodzenie należności oraz przejęcia ryzyka zapłaty za wierzytelność (finansowanie połączone z ubezpieczeniem obrotu gospodarczego). Niejednokrotnie stanowi uzupełnienie istniejącego kredytu krótkoterminowego, dzięki czemu przedsiębiorca może bez przeszkód dynamicznie rozwijać swój biznes.

Przedmiotem transakcji faktoringowej mogą być wierzytelności:

 • w obrocie krajowym lub zagranicznym,
 • bezsporne, niegotówkowe i niepodlegające kompensatom,
 • z terminem płatności nieprzekraczającym 180 dni,
 • nieobjęte zakazem cesji,
 • właściwie udokumentowane,
 • nieobciążone prawami na rzecz osób trzecich,
 • nieobjęte postępowaniem sądowym, egzekucyjnym, administracyjnym, naprawczym lub upadłościowym.

ZAKRES OFERTY

 

DLACZEGO FAKTORING W „BPS LEASING I FAKTORING”

 • Konkurencyjne ceny.
 • Kompleksowość oferty (dostępny faktoring odwrotny i eksportowy).
 • Szybkie podejmowanie decyzji faktoringowych.
 • Elastyczne parametryzowanie transakcji (dopasowanie oferty do potrzeb Klienta).
 • Wysoka jakość obsługi poparta wieloletnim doświadczeniem na rynku usług faktoringowych.
 • Nowoczesna platforma internetowa do obsługi wierzytelności (rozliczanie „per faktura„).
 • Finansowanie wierzytelności niezależnie od kwoty faktury.
 • Wypłaty zaliczek na poczet cedowanych wierzytelności kilka razy w ciągu dnia.
 • Pobieranie opłat i prowizji wyłącznie w momencie finansowania wierzytelności.
 • Stabilność działania gwarantowana przez Bank BPS.
 • Dedykowany opiekun Klienta.

Więcej informacji w placówkach Banku.