Komunikat eCorpoNet

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 1 września 2019 r. nastąpi zmiana w sposobie logowania do serwisu eCorpoNet.

Po wprowadzeniu loginu i hasła, w zależności od stosowanej metody autoryzacji, system poprosi o dodatkową autoryzację. Może to być hasło SMS lub kolejne hasło z listy haseł jednorazowych lub autoryzacja za pomocą podpisu kwalifikowanego. Jednocześnie przypominamy, że w dniu 14 września 2019r. Bank zaprzestanie autoryzacji za pomocą list haseł jednorazowych.

Zmiany te zgodne są z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003 z późn. zm.) dostosowującą przepisy krajowe do postanowień dyrektywy Unii Europejskiej nr 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (tzw. dyrektywy PSD II).

Powrót do Aktualności