Komunikat

Warszawski Bank Spółdzielczy w Warszawie informuje, że ostatnio zintensyfikowały się kontakty ze strony dostawców usług płatniczych ze swoimi klientami, w związku z powyższym wdrażane obecnie nowe rozwiązania wynikające z przepisów wykonawczych tzw. Dyrektywy PSD2, mogą zostać wykorzystane przez przestępców do prób wyłudzenia poufnych informacji, w tym poprzez przeprowadzanie ataków phishingowych, a w konsekwencji do kradzieży tożsamości lub kradzieży środków finansowych.

WBS Bank w trosce o Państwa bezpieczeństwo prosi o wzmożoną czujność przy odczytywaniu wszelkiego rodzaju wiadomości mailowych, SMS-ów oraz próby kontaktu telefonicznego powołujących się na wejście w życie nowych rozwiązań, gdzie klient proszony jest o przekazanie informacji zawierających dane wrażliwe, w szczególności:
* dane logowania do bankowości elektronicznej;
* kody autoryzacyjne i kody PIN;
* dane osobowe;
lub informowany jest o zablokowanym koncie albo proszony jest o:
* kliknięcie w przesłany mailem lub SMSem link internetowy;
* zmianę hasła lub innych danych do logowania za pomocą przesłanego linku internetowego;
* otworzenie podejrzanego załącznika, uruchomienie lub instalację przesłanej aplikacji;
* wykonanie podejrzanej płatności lub przelewu internetowego.

Przypominamy, że Bank nie stosuje praktyki przesyłania linków z prośbą o dokonanie logowania, nie prosi o przekazanie kodów autoryzacyjnych oraz danych osobowych, takich jak na przykład: numer PESEL, nazwisko panieńskie matki, numer karty płatniczej, a także nie żąda wykonywania płatności lub przelewu internetowego.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy bezpośredni kontakt z Bankiem i zachęcamy do zaktualizowania posiadanej wiedzy w zakresie bezpiecznego korzystania z usług finansowych poprzez odwiedzenie stron internetowych instytucji finansowych, na których zamieszczone są szczegółowe informacje i ostrzeżenia w zakresie bezpiecznego korzystania z ich usług.

Powrót do Aktualności