Warszawski Bank Spółdzielczy

aktywa-do-zbycia

Aktywa do zbycia

Warszawski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Warszawie informuje o możliwości nabycia poniższych nieruchomości:

 

 1. 20 działek ewidencyjnych od nr 1037/39 do nr 1042/25 o łącznej powierzchni 1,2246 ha przeznaczone pod usługi rekreacji z dopuszczeniem budownictwa jednorodzinnego; ujawnione w KW nr SI1G/00073418/4.
 2. 98 działek ewidencyjnych od nr 1036/46 do nr 767/63 o łącznej powierzchni 5,5999 ha przeznaczone pod usługi rekreacji z dopuszczeniem budownictwa jednorodzinnego; ujawnione w KW nr SI1G/00076335/9,
 3. 17 działek ewidencyjnych od nr 767/37 do nr 767/53 o łącznej powierzchni 1,3587 ha przeznaczone pod usługi rekreacji z dopuszczeniem budownictwa jednorodzinnego; ujawnione w nr SI1G/00082722/4.
 4. Działka ew. nr 1038/8 o powierzchni 0,1540 ha przeznaczona na cele usług sportu i rekreacji ujawniona w KW nr SI1G/00075723/9,
 5. Działka ew. nr 1038/9 o powierzchni 0,1532 ha przeznaczona na cele usług sportu i rekreacji ujawniona w KW nr SI1G/00075724/6,
 6. Działki ew. nr 1038/5, 1038/6, 1038/7, 1038/10 o łącznej powierzchni 0,7536 ha przeznaczona na cele usług sportu i rekreacji ujawniona w KW
  nr SI1G/00074266/0
 7. Działki ew. nr 1038/2, 1038/3, 1038/4, 1038/11 o łącznej powierzchni 1,4892 ha przeznaczona na cele usług , sportu i rekreacji ujawniona w KW
  nr SI1G/00077496/2.
 8. Działki ew. nr 843/3, 844/7, 844/8, 844/9, 844/10, 844/11, 844/12, 844/13, 844/14, 844/15, 844/16, 845/2 o łącznej powierzchni 1,5680 ha przeznaczone na cele usług sporu i rekreacji, ujawnione w KW nr SI1G/00082722/4,

Dla nieruchomości wymienionych w pkt. 1,2,3 została wydana decyzja nr 1647/2010 z dnia 30.12.2010 roku zatwierdzająca projekt budowlany
i udzielająca pozwolenia na budowę osiedla 83 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, bungalowów oraz bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe do każdego budynku.

Dla nieruchomości wymienionych w pkt. 4-8 została wydana decyzja nr 1434P/08 z dnia 09.10.2008 roku zatwierdzająca projekt budowlany
i udzielająca pozwolenie na budowę zespołu zabudowy rekreacyjnej Sobienie II.

Zgodnie z MPZP przedmiotowe działki znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowej z przeznaczeniem podstawowym na mieszkalnictwo          jednorodzinne z dopuszczeniem realizacji obiektów mieszkaniowo-pensjonatowych, letniskowych, obiektów i urządzeń związanych z                      działalnością rzemieślniczą o uciążliwości mieszczącej się w granicach własności oraz inną, nieuciążliwą działalnością gospodarczą i                    komunalną.

Działka 87/2 zabudowana jest budynkiem usługowym z 2007 r., o powierzchni zabudowy ok. 384 m2, powierzchnia użytkowa ok. 401,01 m2.

Kontakt ze strony Warszawskiego Banku Spółdzielczego – Dariusz Zieliński, tel. kom: 519 348 902, adres e-mail: dariusz.zielinski@bankwbs.pl.

 

 

Exit mobile version