Komunikat

Warszawski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Warszawie przy ul. Fieldorfa 5A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac wykończeniowo-modernizacyjnych dla budynku usługowego przy ul. Wiertniczej 128 w Warszawie.

Pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz
z wyszczególnionym zakresem prac do pobrania w załączniku pdf.

Zapraszamy do składania Ofert w terminie nie przekraczającym daty 21.06.2021 r.

 

>>Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym<<

Powrót do Aktualności