Zwrot kosztu podwyższonej marży do czasu wpisu hipoteki

Szanowni Państwo,

Warszawski Bank Spółdzielczy  od 17 września 2022 r. koszt podwyższonej marży pobieranej do czasu wpisania hipoteki do księgi wieczystej zwraca Kredytobiorcom.

Podwyższoną marżę zwrócimy w:

  1. nowych umowach, zawartych od 17 września 2022 r.
  2. umowach zawartych przed 17 września 2022 r., jeżeli do dnia 17 września 2022 r. włącznie, nie został dokonany prawomocny wpis hipoteki do Księgi Wieczystej.

Podwyższoną marżę zwracamy w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Ustawa nakazuje zwrot kosztów pobieranych przez bank do czasu ustanowienia hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego w księdze wieczystej.

Zwrócimy koszt podwyższonej marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki w księdze wieczystej w terminie 60 dni.

Powrót do Aktualności