Zwiększenie funduszy własnych

Warszawski Bank Spółdzielczy informuje, że dokonał śródrocznego badania sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia do 31 lipca 2018 r. Badanie przeprowadziła niezależna firma audytorska PKF Consult sp. z o.o.. Wypracowany i zaudytowany wynik w wysokości 4.892 tys zł netto (cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące) Bank za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego  (decyzja z dnia 28 września 2018r.) włączył do kapitału podstawowego Tier 1 w trybie art. 26 Rozporządzenia CRR.

Powrót do Aktualności