Zmiana sposobu obsługi podpisu kwalifikowanego w eCorpoNet

W dn. 12.03.2024 r. wystąpi przerwa w dostępie do systemu eCorpoNet (wersja java i przeglądarkowa) trwająca do 30 minut.

Przerwa wystąpi w przedziale czasowym: 19:00 – 23:00 i jest spowodowana aktualizacją systemów.

Aktualizacja spowoduje zmianę sposobu obsługi podpisu kwalifikowanego w eCorponet.

Wprowadzane zmiany polegają na:

 

eCorponet – wersja java:

Dodatkowe zaznaczenie przy logowaniu (w menu rozwijalnym) rodzaju sterownika (np. Kir Graphite itp.). Wyboru należy dokonać jednorazowo i zostanie zapamiętany. Jeśli zostanie dokonany niewłaściwy wybór będzie można go zmienić.

 

eCorponet – wersja przeglądarkowa:

  1. Dodatkowe zaznaczenie przy logowaniu (w menu rozwijalnym) rodzaju sterownika (np. Kir Graphite itp.). Wyboru należy dokonać jednorazowo i zostanie zapamiętany. Jeśli zostanie dokonany niewłaściwy wybór będzie można go zmienić.
  2. Wymóg zainstalowania najnowszej wersję SignNetHost w wersji 2.0.0 (dostępna na stronie logowania, czas pobierania pliku SigNetHost jest zależny od łącza). Instalator automatycznie odinstaluje poprzednią wersję i zainstaluje najnowszą.
    Podczas próby logowania z użyciem podpisu kwalifikowanego w oknie do wpisania PIN pojawi się dodatkową informację czerwoną czcionką o wymogu instalacji najnowszej wersji aplikacji SignNetHost vs. 2.0.0. (Jest to komunikat statyczny. Po zainstalowaniu najnowszej wersji nadal będzie się pojawiał).
Powrót do Aktualności