Zmiana składu Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego

Warszawski Bank Spółdzielczy informuje o zmianach w Zarządzie Warszawskiego Banku Spółdzielczego.

W dniu 27 października 2022 roku Pan Michał Krzysztof Białek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu nadzorującego Pion Handlowy ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2023 roku.

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy Warszawskiego Banku Spółdzielczego dziękują Panu Michałowi Krzysztofowi Białkowi za współpracę, włożony wkład w rozwój Banku oraz życzą dalszych sukcesów na drodze osobistej i zawodowej.

W dniu 26 stycznia 2023 roku Rada Nadzorcza Warszawskiego Banku Spółdzielczego powołała Pana Mirosława Bizoń z dniem 1 maja 2023 roku do składu Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu nadzorującego Pion Handlowy.

Do czasu objęcia stanowiska przez Pana Mirosława Bizoń, Rada Nadzorcza Warszawskiego Banku Spółdzielczego oddelegowała Członka Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Domareckiego na okres od dnia 1 lutego 2023 roku do dnia 30 kwietnia 2023 roku do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu nadzorującego Pion Handlowy Warszawskiego Banku Spółdzielczego.

Powrót do Aktualności