Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego

Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego – 2022 r.

 

Zarząd Warszawskiego Banku Spółdzielczego uprzejmie informuje, że Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2022 roku o godzinie 14:00 w Centrali Warszawskiego Banku Spółdzielczego przy ul. Fieldorfa 5A w Warszawie.

W przypadku braku quorum w terminie wskazanym powyżej, wyznacza się II termin Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego na dzień 21 kwietnia 2022 roku, o godzinie 14:30, w trybie stacjonarnym, w siedzibie Warszawskiego Banku Spółdzielczego przy ul. Fieldorfa 5A w Warszawie. Uchwały podjęte przez Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego w II terminie będą ważne niezależnie od liczby obecnych Przedstawicieli.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
 4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 7. Uchwalenie zmian w Statucie Warszawskiego Banku Spółdzielczego.
 8. Przyjęcie zmian w „Zasadach oceny odpowiedniości członków organów Banku
  w Warszawskim Banku Spółdzielczym.
 9. Rozpatrzenie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich w Warszawskim Banku Spółdzielczym.
 10. Rozpoznanie odwołania od Uchwały Nr 25/2021 Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego z dnia 17 maja 2021 r.
 11. Rozpoznanie odwołania od Uchwały Nr 26/2021 Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego z dnia 17 maja 2021 r.
 12. Zamknięcie obrad.

Materiały wskazane w pkt. 3 oraz 7-8 dostępne będą dla Członków Banku w:

 • Centrali Banku, ul. Fieldorfa 5A, 03-984 Warszawa,
 • Oddziale w Radzyminie, ul. Kard. Wyszyńskiego 2, 05-250 Radzymin,
 • Oddziale w Starych Babicach, ul. Warszawska 189, 05-082 Babice Nowe,
 • Oddziale w Kampinosie, ul. Chopina 8A, 05-085 Kampinos,
 • Filii Oddziału Kampinos w Brochowie, Brochów 126, 05-089 Brochów

w godzinach pracy tych jednostek organizacyjnych.

Powrót do Aktualności