Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego

W dniu 28 czerwca 2024 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego, w którym uczestniczyli Przedstawiciele Członków, wybrani na zebraniach Grup Członkowskich oraz Członkowie Warszawskiego Banku Spółdzielczego.

Zebranie Przedstawicieli uświetnili zaproszeni goście w osobach:

Artur Adamczyk – Prezes Zarządu Banku BPS S.A.
Dr Sławomir Czopur –
Prezes Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
Jacek Rapcia – Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych
Krystyna Majerczyk-Żabówka – Prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych kadencji 2020-2024

Zebranie Przedstawicieli zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Warszawskiego Banku Spółdzielczego za 2023 rok, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego za 2023 rok, sprawozdanie finansowe Banku za 2023 rok oraz dokonało podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok zwiększając fundusze własne Banku.

Zebranie Przedstawicieli uchwaliło zmiany do Statutu Warszawskiego Banku Spółdzielczego.

Zebranie Przedstawicieli pozytywnie oceniło działalność Warszawskiego Banku Spółdzielczego oraz udzieliło wszystkim Członkom Zarządu Banku absolutorium za 2023 rok.

Powołana podczas obrad Komisja ds. Odpowiedniości dokonała oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej tego organu za 2023 rok stwierdzając spełnienie kryterium odpowiedniości przez członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu działającego kolegialnie.

DZIĘKUJEMY:

Przedstawicielom i Gościom za udział w Zebraniu Przedstawicieli.

Udziałowcom oraz Klientom Banku za zaufanie i lojalność, życzliwość, otwartość na dobrą lokalną współpracę, korzystanie z kolejnych wdrożonych nowoczesnych produktów, aplikacji i usług Warszawskiego Banku Spółdzielczego.

Pracownikom za lojalność, uczciwość i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków służbowych oraz nieustające zaangażowanie w rozwój nowoczesnego Banku.

 

Powrót do Aktualności