Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego

W dniu 2 czerwca 2023 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego, w którym uczestniczyli Przedstawiciele Członków, wybrani na zebraniach Grup Członkowskich oraz Członkowie Warszawskiego Banku Spółdzielczego.

Zebranie Przedstawicieli uświetnili zaproszeni goście w osobach:

  • Artur Adamczyk – Prezes Zarządu Banku BPS S.A.
  • Dr Sławomir Czopur – Prezes Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
  • Prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych
  • Dr inż. Mieczysław Grodzki – Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej.

 

Zebranie Przedstawicieli zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Warszawskiego Banku Spółdzielczego za 2022 rok, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego za 2022 rok, sprawozdanie finansowe Banku za 2022 rok oraz dokonało podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok zwiększając fundusze własne Banku.

 

Zebranie Przedstawicieli pozytywnie oceniło działalność Warszawskiego Banku Spółdzielczego oraz udzieliło wszystkim Członkom Zarządu Banku absolutorium za 2022 rok.

Powołana podczas obrad Komisja ds. Odpowiedniości dokonała oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej tego organu za 2022 rok stwierdzając spełnienie kryterium odpowiedniości przez członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu działającego kolegialnie.

DZIĘKUJEMY:

Przedstawicielom i Gościom za udział w Zebraniu Przedstawicieli.

Udziałowcom oraz Klientom Banku za zaufanie i lojalność, życzliwość, otwartość na dobrą lokalną współpracę, korzystanie z kolejnych wdrożonych nowoczesnych produktów, aplikacji i usług Warszawskiego Banku Spółdzielczego.

Pracownikom za lojalność, uczciwość i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków służbowych oraz nieustające zaangażowanie w rozwój nowoczesnego banku.

 

Z wyrazami szacunku Rada Nadzorcza i Zarząd Warszawskiego Banku Spółdzielczego.

Powrót do Aktualności