Wysyłka informacji na temat Systemu Gwarantowania Depozytów przez BFG

Warszawski Bank Spółdzielczy informuje, że rozpoczął wysyłkę informacji oraz arkusza informacyjnego skierowanego do deponentów objętych obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Wysyłka wynika z obowiązku realizacji przepisów ustawy o BFG (ustawa z 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji) mając przy tym charakter wyłącznie informacyjny i nie wymagający ze strony klientów podejmowania żadnych działań.

Gwarancjami BFG objęte są depozyty zgromadzone przez deponenta do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. Środki pieniężne zgromadzone w danej instytucji – niezależnie od tego, na ilu rachunkach deponent je zgromadził lub z tytułu ilu wierzytelności mu przysługują – dla celów określenia wyżej wymienionego limitu są traktowane jako jeden depozyt.

Po dodatkowe informacje na temat zasad gwarantowania depozytów zapraszamy na stronę internetową Warszawskiego Banku Spółdzielczego www.bank-wbs.pl oraz na stronę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego www.bfg.pl.

Powrót do Aktualności