Webinarium dla Seniorów i Ich opiekunów

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 04.09.2023 r. od godziny 10:00 do godziny 12:35 zostanie przeprowadzone Webinarium organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pod tytułem:
„Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing”.

Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od 09:45. Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/formularze?articleId=83091&p_id=18 W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 1 września 2023 roku.
Udział w webinarium jest bezpłatny.

Powrót do Aktualności