WBS Bank jako partner projektu BAKCYL – Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży

W trakcie Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, organizowanego 18 maja 2016 r. przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Związek Banków Polskich oraz Nowoczesny Bank Spółdzielczy wyróżnienia otrzymały uczestniczące w projekcie BAKCYL banki spółdzielcze. Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich oraz Waldemar Zbytek, Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości wręczyli podziękowania  dla  Warszawskiego Banku Spółdzielczego, Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach, ESBANKu Banku Spółdzielczego, Banku Spółdzielczego w Sztumie, Poznańskiego Banku Spółdzielczego oraz Banku Spółdzielczego w Koronowie. Teresa Kudlicka, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku  poproszona o wypowiedź podkreśliła, że ważną korzyścią dla banku z uczestnictwa w projekcie jest możliwość rozwoju zawodowego pracowników.

Żródło i fotografia: http://bakcyl.wib.org.pl/aktualnosc.php?id=128

Powrót do Aktualności