Komunikat PFR

Tarcza Finansowa PFR

 

Uprzejmie informujemy, że termin dostarczenia do banków dokumentów potwierdzających umocowanie osób składających wnioski w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” został przedłużony do dnia 31 stycznia 2021 r.

 

 

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do
31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

  • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
  • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.

W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

Należy pamiętać, że:

  • Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;
  • Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionego kanału:

1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

  • za pośrednictwem bankowości elektronicznej wchodząc na dedykowany Wniosek Umocowanie
  • na wybrany adres mailowy:

wbs.bielany@bankwbs.pl,
wbs.goclaw@bankwbs.pl,
wbs.jelonki@bankwbs.pl,
wbs.mokotow@bankwbs.pl,
wbs.tarchomin@bankwbs.pl,
wbs.ursynow@bankwbs.pl,
wbs.blonie@bankwbs.pl,
wbs.brochow@bankwbs.pl,
wbs.ciechanow@bankwbs.pl,
wbs.kampinos@bankwbs.pl,
wbs.kobylka@bankwbs.pl,
wbs.marki@bankwbs.pl,
wbs.filiamarki@bankwbs.pl,
wbs.radzymin@bankwbs.pl,
wbs.babice@bankwbs.pl,
wbs.tluszcz@bankwbs.pl,
wbs.wolomin@bankwbs.pl

2. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi:

  • osobiście w placówce Banku,
  • przesłać pocztą na adres wybranego Oddziału:

Oddział Bielany 01-922 Warszawa ul. Conrada 15A,
Oddział Gocław 03-982 Warszawa ul. Bora Komorowskiego 21,
Oddział Jelonki 01-318 Warszawa ul. Świętochowskiego 2,
Oddział Mokotów 02-601 Warszawa ul. Racławicka 10,
Oddział Tarchomin 03-185 Warszawa ul. Myśliborska 98G,
Oddział Ursynów 02-797 Warszawa Al. KEN 51,
Oddział w Błoniu 05-870 Błonie ul. Narutowicza 24,
Oddział w Brochowie 05-089 Brochów Brochów 126,
Oddział w Ciechanowie 06-400 Ciechanów ul. Płońska 6,
Oddział w Kampinosie 05-085 Kampinos ul. Chopina 8A,
Oddział w Kobyłce 05-230 Kobyłka ul. Ręczajska 9c,
Oddział w Markach 05-270 Marki ul. Piłsudskiego 138,
Filia w Markach 05-270 Marki ul. Piłsudskiego 95,
Oddział w Radzyminie 05-250 Radzymin ul. Kard. Wyszyńskiego 2,
Oddział w Starych Babicach 05-082 Babice Nowe ul. Warszawska 189,
Filia w Starych Babicach 05-082 Stare Babice Rynek 32,
Oddział w Tłuszczu 05-240 Tłuszcz ul. Kościuszki 17,
Oddział w Wołominie 05-200 Wołomin ul. Kościelna 69

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

 

UWAGA !!!

Dla tych z Państwa, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście zawarli Umowę, Bank samodzielnie pobierze z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wydruk potwierdzający umocowanie Beneficjenta oraz przedstawi go w bankowości elektronicznej we Wniosku Umocowanie do akceptacji Przedsiębiorcy. W tym przypadku Przedsiębiorcy nic nie muszą dostarczać do Banku. Wystarczy tylko, że zalogują się do swojej bankowości elektronicznej, wejdą na Wniosek Umocowanie i zatwierdzą przedstawione tam dane w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

Do pobrania:

Wzór pełnomocnictwa, o którym mowa w § 11 ust. 11 lit. a regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”
>>Pobierz<<

Wzór oświadczenia, o którym mowa w § 11 ust. 11 lit. b regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”
>>Pobierz<<

Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”
>>Pobierz<<

Powrót do Aktualności