Lokaty standardowe

Zarabianie w prosty sposób

Kontakt

Co zyskujesz

Lokaty standardowe

  • Do wyboru 6 okresów lokaty
  • Minimalna kwota lokaty 500,00 PLN
  • Oprocentowanie zależne od czasu trwania lokaty
  • Możliwość założenia lokaty zarówno w placówce Banku jak i za pomocą systemu bankowości elektronicznej sb@nk
  • Wkład lokaty może stanowić zabezpieczenie udzielonego kredytu.

Bank oferuje lokaty oszczędnościowe w PLN na następujące okresy:

lokaty

oprocentowanie
lokata otwarta

w placówce banku poprzez bankowość elektroniczną
1 miesięczna 0,01% 0,02%
3 miesięczna 0,02% 0,04%
6 miesięczna 0,03% 0,06%
12 miesięczna 0,05% 0,10%
24 miesięczna 0,07% 0,14%

Oprocentowanie zmienne

Dlaczego my?

Tradycja

Działamy nieprzerwanie od ponad 95 lat, nieustannie budując swoją pozycję wśród naszych Klientów.

Profesjonalizm

Doradcy Banku WBS reprezentują najlepszy poziom profesjonalizmu w obsłudze naszych Klientów.

Bezpieczeństwo

Twoje finanse są zawsze bezpieczne dzięki gwarancjom udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Lokata standardowa

Odsetki

Od lokat oszczędnościowych utrzymywanych przez cały okres umowny przysługują odsetki obliczone według stóp procentowych obowiązujących w okresie umownym, właściwych dla terminu i wysokości zadeklarowanej kwoty. Uzyskane po upływie zadeklarowanego okresu utrzymywania lokaty odsetki, dopisywane są do lokaty terminowej lub do rachunku – decyzję podejmuje klient banku. W przypadku lokat zakładanych w placówce banku odsetki po upływie okresu umownego klient może wypłacać w gotówce.

Aktualne oprocentowanie lokat standardowych znajduje się w zakładce oprocentowanie. Lokaty standardowe są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.

Inne produkty

Konto Platynowe

Rachunek dla prawdziwie wymagających
 • 0zł Otwarcie i prowadzenie.
 • 0zł Bankowość elektroniczna.
 • 0zł Karta VISA VIP.
Czytaj więcej

Kredyt gotówkowy

Skrojony do Twoich potrzeb
 • Dowolny cel.
 • Długi okres kredytowania.
 • Brak dodatkowych kosztów.
Czytaj więcej

Warto wiedzieć

Tak. Lokata automatycznie odnawiana na taki sam okres umowny, na warunkach przewidzianych dla tego rodzaju lokat, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego.
Dla lokaty odnawialnej maksymalny okres odnowienia wynosi 114 miesięcy (9 lat i 6 miesięcy)

W przypadku zadysponowania kwotą lokaty przed upływem zadeklarowanego okresu następuje obniżenie oprocentowania za dotychczasowy okres do wysokości ½ obowiązującego w Banku oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, z zastrzeżeniem zdania poniżej.
W przypadku lokat z realizacją odsetek kwartalną zadysponowanie kwotą depozytu w PLN przed upływem zadeklarowanego okresu skutkuje obniżeniem oprocentowania za dotychczasowy okres do wysokości ½ obowiązującego w Banku oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, a kapitał lokaty zostanie pomniejszony o wcześniej wypłacone odsetki kwartalne.

Google pay


Google PayTM

Czytaj więcej

Formularz


  Wybierz placówkę
  Imię i nazwisko
  Adres email
  Numer telefonu
  Treść zapytania
  Zapoznałem się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Warszawski Bank SpółdzielczyInformacja
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Warszawski Bank Spółdzielczy moich danych w celach reklamowych oraz marketingu elektronicznego i telefonicznegoKlauzule zgód