Kredyty Preferencyjne

Linia Z

Skontaktuj się

Co zyskujesz

Kredyty Preferencyjne

 • 15 lat
  długi okres kredytowania.
 • 2 lata
  długi okres karencji w spłacie kredytu.
 • 80%
  wysokości nakładów inwestycyjnych, nawet do 5 mln złotych.

Kredyt na zakup użytków rolnych, to szansa na rozwój prowadzonego gospodarstwa rolnego. Wybierając preferencyjny kredyt z linii Z, dostajesz nie tylko możliwość sfinansowania swoich inwestycji, ale również zyskujesz wygodną formę spłaty.

Dlaczego my?

Tradycja

Działamy nieprzerwanie od ponad 95 lat, nieustannie budując swoją pozycję wśród naszych Klientów.

Profesjonalizm

Doradcy Banku WBS reprezentują najlepszy poziom profesjonalizmu w obsłudze naszych Klientów.

Bezpieczeństwo

Twoje finanse są zawsze bezpieczne dzięki gwarancjom udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Linia Z

Wybierając kredyt z dopłatami ARiMR do oprocentowania na zakup użytków rolnych z linii kredytowej Z, zyskujesz:
 • możliwość utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego wraz z poprawą jego struktury agrarnej,
 • wysoką kwotę kredytu, stanowiącą 80% wartości nakładów inwestycyjnych, nawet do 5 mln zł,
 • długi okres kredytowania – do 15 lat,
 • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy,
 • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonej działalności rolniczej.

Inne produkty

Kredyt Inwestycyjny

Rozwijaj swój biznes
 • Szybka decyzja kredytowa.
 • Długi okres kredytowania.
 • Oprocentowanie WIBOR3M + marża banku
Czytaj więcej

Rachunek dla Rolników

Konto dla agrobiznesu
 • Rozliczenia krajowe i zagraniczne.
 • Kredyt w rachunku.
 • Wygodna bankowość elektroniczna
Czytaj więcej

Warto wiedzieć

Kredyty preferencyjne na zakup użytków rolnych mogą być przeznaczone na utworzenie nowego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego.
W przypadku nowo tworzonego gospodarstwa rolnego powierzchnia planowanych do zakupu z udziałem kredytu gruntów rolnych nie może być mniejsza od średniej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, obowiązującej na dzień złożenia wniosku o kredyt.
W przypadku powiększania gospodarstw już istniejących nie obowiązują wymogi minimalnej wielkości planowanej do zakupu powierzchni użytków rolnych.
Zarówno w przypadku gospodarstwa nowo tworzonego, jak i już istniejącego kredyt nie może być przeznaczony na zakup tej części użytków rolnych, która spowoduje, że powierzchnia gospodarstwa rolnego lub gospodarstw rolnych będących w posiadaniu tego samego producenta rolnego przekroczy 300 ha użytków rolnych.

Nie, Kredytobiorca jest zobowiązany wnieść wkład własny w wysokości minimum 20% wartości nakładów inwestycyjnych.

Bank, na wniosek Kredytobiorcy, może wyrazić zgodę na przystąpienie osób trzecich, w charakterze solidarnych dłużników lub współkredytobiorców, do długu z tytułu kredytu, o ile w ocenie Banku nie spowoduje to zagrożenia w realizacji inwestycji lub prowadzeniu działalności.

Google pay


Google PayTM

Czytaj więcej

Formularz


  Wybierz placówkę
  Imię i nazwisko
  Adres email
  Numer telefonu
  Treść zapytania
  Zapoznałem się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Warszawski Bank SpółdzielczyInformacja
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Warszawski Bank Spółdzielczy moich danych w celach reklamowych oraz marketingu elektronicznego i telefonicznegoKlauzule zgód