Kredyty Preferencyjne

Linia RR

Skontaktuj się

Co zyskujesz

Kredyty Preferencyjne

 • Możliwość odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe/nieurodzaju.
 • 5 mln zł
  dla gospodarstw rolnych.
 • 8 mln zł
  dla działów specjalnych produkcji rolnej.
 • 2 lata
  długi okres karencji w spłacie kredytu.

Kredyt na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym z dopłatami ARiMR do oprocentowania, to szansa na rozwój i unowocześnienie gospodarstwa rolnego, działu specjalnego produkcji rolnej i rybactwa śródlądowego.

Dlaczego my?

Tradycja

Działamy nieprzerwanie od ponad 95 lat, nieustannie budując swoją pozycję wśród naszych Klientów.

Profesjonalizm

Doradcy Banku WBS reprezentują najlepszy poziom profesjonalizmu w obsłudze naszych Klientów.

Bezpieczeństwo

Twoje finanse są zawsze bezpieczne dzięki gwarancjom udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Linia RR

Wybierając kredyt z dopłatami ARiMR do oprocentowania na realizację inwestycji w rolnictwie i rybactwie śródlądowym z linii kredytowej RR, zyskujesz:
 • możliwość sfinansowania w szerokim zakresie potrzeb inwestycyjnych, w tym związanych m.in. z: budową, przebudową lub remontem połączonym z modernizacją budynków i budowli, zakupem nowych lub używanych (nie starszych niż 5 lat) środków trwałych lub zakupem budynków lub budowli służących do produkcji rolnej,
 • wysoką kwotę kredytu odpowiednio dla:
 • gospodarstw rolnych – 80% wartości nakładów inwestycyjnych, nawet do 5 mln zł,
 • działów specjalnych produkcji rolnej lub rybactwa śródlądowego – 70% wartości nakładów inwestycyjnych, nawet do kwoty 8 mln zł,
 • długi okres kredytowania – do 15 lat,
 • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy,
 • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego, działu specjalnego produkcji rolnej lub rybactwa śródlądowego.

Inne produkty

Kredyt Inwestycyjny

Rozwijaj swój biznes
 • Szybka decyzja kredytowa.
 • Długi okres kredytowania.
 • Oprocentowanie WIBOR3M + marża banku
Czytaj więcej

Rachunek dla Rolników

Konto dla agrobiznesu
 • Rozliczenia krajowe i zagraniczne.
 • Kredyt w rachunku.
 • Wygodna bankowość elektroniczna
Czytaj więcej

Warto wiedzieć

O preferencyjny kredyt inwestycyjny z dopłatami ARiMR nie mogą wnioskować emeryci lub renciści, mający ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Zmiana przeznaczenia kredytu lub wkładu własnego jest możliwa, o ile wynika z przesłanek ekonomicznych i spełnione są jednocześnie następujące warunki:
1) nie minął określony w umowie kredytu termin realizacji inwestycji,
2) zmiana nie spowoduje zwiększenia kwoty kredytu,
3) zmiana została wprowadzona do planu inwestycji,
4) Bank oceni, że zmiana jest uzasadniona, zgodna z przepisami ARiMR oraz nie spowoduje przeszkód w realizacji planu inwestycji.

Tak, przy czym okres karencji w spłacie kredytu, który liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu, nie może przekroczyć 2 lat.

Google pay


Google PayTM

Czytaj więcej

Formularz


  Wybierz placówkę
  Imię i nazwisko
  Adres email
  Numer telefonu
  Treść zapytania
  Zapoznałem się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Warszawski Bank SpółdzielczyInformacja
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Warszawski Bank Spółdzielczy moich danych w celach reklamowych oraz marketingu elektronicznego i telefonicznegoKlauzule zgód