Kredyty Preferencyjne

Linia MRcsk

Skontaktuj się

Co zyskujesz

Kredyty Preferencyjne

 • 15 lat
  długi okres kredytowania.
 • 5 mln zł
  dla gospodarstw rolnych.
 • 70 tys. EUR
  pomoc w spłacie kredytu ARiMR.
 • 2 lata
  długi okres karencji w spłacie kredytu.

Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników – symbol MRcsk.

Kredyt z częściową spłatą przez ARiMR kapitału, to szansa dla młodych rolników na utworzenie gospodarstwa rolnego i rozpoczęcie działalności rolniczej.

Dlaczego my?

Tradycja

Działamy nieprzerwanie od ponad 95 lat, nieustannie budując swoją pozycję wśród naszych Klientów.

Profesjonalizm

Doradcy Banku WBS reprezentują najlepszy poziom profesjonalizmu w obsłudze naszych Klientów.

Bezpieczeństwo

Twoje finanse są zawsze bezpieczne dzięki gwarancjom udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Linia MRcsk

Wybierając kredyt z częściową spłatą przez ARiMR kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników z linii kredytowej MRcsk zyskujesz:
 • wysoką kwotę kredytu – nawet do 5 mln zł,
 • niski wkład własny – minimum 10% wartości nabywanych użytków rolnych,
 • długi okres kredytowania – do 15 lat,
 • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy,
 • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego,
 • pomoc w spłacie kredytu ARiMR do równowartości 70 tys. EUR wg kursu NBP, nie przekraczającej 60% kwoty udzielonego kredytu wypłacaną w dwóch ratach:
  • I rata w wysokości 80% kwoty pomocy po zrealizowaniu inwestycji,
  • II rata w wysokości 20% kwoty pomocy po 5 latach od dnia zawarcia umowy kredytu.

Inne produkty

Kredyt Inwestycyjny

Rozwijaj swój biznes
 • Szybka decyzja kredytowa.
 • Długi okres kredytowania.
 • Oprocentowanie WIBOR3M + marża banku
Czytaj więcej

Rachunek dla Rolników

Konto dla agrobiznesu
 • Rozliczenia krajowe i zagraniczne.
 • Kredyt w rachunku.
 • Bankowość elektroniczna
Czytaj więcej

Warto wiedzieć

Kredyt na wznowienie produkcji rolnej oraz odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych może być udzielony kredytobiorcy, który jest dużym przedsiębiorstwem prowadzącym działalność rolniczą i jednocześnie będącym:
1) osobą fizyczną:
a) posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz
b) niebędącą emerytem lub rencistą mającą ustalone prawo do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym albo przyznane prawo do renty strukturalnej,
2) osobą prawną
3) jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej

Google pay


Google PayTM

Czytaj więcej

Formularz


  Wybierz placówkę
  Imię i nazwisko
  Adres email
  Numer telefonu
  Treść zapytania
  Zapoznałem się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Warszawski Bank SpółdzielczyInformacja
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Warszawski Bank Spółdzielczy moich danych w celach reklamowych oraz marketingu elektronicznego i telefonicznegoKlauzule zgód