Kredyty Preferencyjne

Linia DK02

Skontaktuj się

Co zyskujesz

Kredyty Preferencyjne

 • 15 lat
  długi okres kredytowania.
 • 5 mln zł
  dla gospodarstw rolnych.
 • 8 mln zł
  dla działów specjalnych produkcji rolnej.
 • 2 lata
  długi okres karencji w spłacie kredytu.

Klęskowy kredyt obrotowy na wznowienie produkcji dla dużych przedsiębiorstw. Dzięki niemu zyskujesz możliwość przywrócenia gospodarstwu rolnemu bądź działowi specjalnemu produkcji rolnej produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej po wystąpieniu szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe.

Dlaczego my?

Tradycja

Działamy nieprzerwanie od ponad 95 lat, nieustannie budując swoją pozycję wśród naszych Klientów.

Profesjonalizm

Doradcy Banku WBS reprezentują najlepszy poziom profesjonalizmu w obsłudze naszych Klientów.

Bezpieczeństwo

Twoje finanse są zawsze bezpieczne dzięki gwarancjom udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Linia DK02

Wybierając kredyt klęskowy z dopłatami ARiMR do oprocentowania z linii kredytowej DK02, zyskujesz:
 • wysoką kwotę kredytu odpowiednio dla:
  • gospodarstw rolnych, nawet do 5 mln zł,
  • działów specjalnych produkcji rolnej, nawet do kwoty 8 mln zł,
 • okres kredytowania do dnia, w którym upływa 4 lata liczone od daty wystąpienia szkód,
 • okres karencji w spłacie kredytu – do 4 lat liczonych od daty wystąpienia szkód,
 • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej.

Inne produkty

Kredyt Obrotowy

Na finansowanie działalności
 • 24 m-ce okres kredytowania
 • Możliwość wcześniejszej spłaty.
Czytaj więcej

Rachunek Bieżący

Dla Twojej firmy
 • Rozliczenia krajowe i zagraniczne.
 • Możliwość uzyskania kredytu w rachunku.
 • Bankowość eCorponet lub sb@nk.
Czytaj więcej

Warto wiedzieć

Kredyt na wznowienie produkcji rolnej oraz odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych może być udzielony kredytobiorcy, który jest dużym przedsiębiorstwem prowadzącym działalność rolniczą i jednocześnie będącym:
1) osobą fizyczną:
a) posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz
b) niebędącą emerytem lub rencistą mającą ustalone prawo do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym albo przyznane prawo do renty strukturalnej,
2) osobą prawną
3) jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej

Kredyt z linii DK02 mogą zaciągać poszkodowani prowadzący gospodarstwa rolne i działy specjalne produkcji rolnej własne lub dzierżawione, bez względu na okres trwania umowy dzierżawy. W przypadku braku pisemnej umowy dzierżawy można uwzględnić dzierżawione grunty rolne wykazane we wniosku o płatności w roku wystąpienia szkód.

Google pay


Google PayTM

Czytaj więcej

Formularz


  Wybierz placówkę
  Imię i nazwisko
  Adres email
  Numer telefonu
  Treść zapytania
  Zapoznałem się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Warszawski Bank SpółdzielczyInformacja
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Warszawski Bank Spółdzielczy moich danych w celach reklamowych oraz marketingu elektronicznego i telefonicznegoKlauzule zgód