Platforma wymiany walut

Platforma wymiany walut

Warszawski Bank Spółdzielczy udostępnia klientom korporacyjnym, przedsiębiorstwom oraz rolnikom możliwość dokonywania wymiany walutowej przez platformę DealingBPS.

Klienci Banku posiadający dostęp do bankowości internetowej eCorpoNET, mogą korzystać z usługi DealingBPS, dającej możliwość dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży waluty, z zastosowaniem kursu wymiany, prezentowanego w trybie online.

Podstawowym założeniem platformy wymiany walutowej jest zawieranie transakcji walutowych pomiędzy Klientem a Bankiem z dostępem do kursu rynkowego. Klient samodzielnie poprzez platformę (zakładkę) w bankowości elektronicznej eCorpoNet podejmuje decyzje dotyczące kupna/sprzedaży, akceptując kurs wskazywany w platformie walutowej.

W celu aktywacji usługi zapraszamy do placówki Banku.

Zaloguj się i wypróbuj wersję demonstracyjną platformy.